Roadmap SMART Culture in ontwikkeling

22 oktober 2014

In samenspraak met het onderzoeksveld en de cultuursector ontwikkelt NWO Geesteswetenschappen de 'Roadmap SMART Culture', een agenda die tot doel heeft om onderzoek op het gebied van cultuur in relatie tot de creatieve industrie en de andere topsectoren te stimuleren.

De Roadmap SMART Culture laat zien hoe onderzoek op het gebied van cultuur, kunst en media bij kan dragen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke, economische en industriële vraagstukken. Tijdens het DRIVE (Design Research & Innovation) festival dat tijdens de Dutch Design Week 2014 plaatsvond in Eindhoven is een blauwdruk van deze roadmap gepresenteerd. De Roadmap SMART Culture zal na 2015 gebruikt worden als een van de uitgangspunten voor de calls for proposals die gericht zijn op de topsector Creatieve Industrie.

Binnen het topsectorenbeleid en dan in het bijzonder de creatieve industrie, wordt een belangrijke rol toebedacht aan de sectoren design, media & ict, fashion, gaming, architectuur en erfgoed. Groeisectoren als de muziek- en filmindustrie, podiumkunsten of musea blijven vooralsnog buiten beeld. Hierdoor worden interessante onderzoeksvragen niet geadresseerd, zoals vragen in relatie tot consumentengedrag, duurzame productietechnieken, sociale samenhang en thema’s als identiteit, globalisering en verstedelijking.

De belangrijkste pijlers onder de creatieve industrie zijn ICT, techniek en cultuur. Het onderzoek op het gebied van ICT wordt geadresseerd in de Roadmap ICT, op het gebied van techniek werd in het voorjaar de Roadmap SMART industries geïnitieerd. De Roadmap SMART Culture voorziet in het definiëren van de onderzoeksthema's op het gebied van cultuur. Doel van de Roadmap is om het onderzoek op het gebied van cultuur in relatie tot de creatieve industrie en de andere topsectoren verder te stimuleren, mede om verbinding mogelijk te maken met de economie en innovatie.

Dit najaar zullen nog gesprekken gevoerd worden met wetenschappers, stakeholders uit het cultureel domein en bedrijven die van belang zijn voor de creatieve industrie. U bent van harte uitgenodigd om contact met NWO op te nemen als u een bijdrage wilt leveren aan het ontwikkelen van de Roadmap SMART Culture.

Meer informatie bij Janneke van Kersen (j.vankersen@nwo.nl, t: 070 3440821)

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)