Onderzoeksbeurzen voor museummedewerkers

10 oktober 2014

Om medewerkers van musea in staat te stellen wetenschappelijk onderzoek te doen, stelt minister Bussemaker (OCW) tot en met 2016 € 800.000 beschikbaar voor onderzoeksbeurzen. Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor kennis over de collectie, educatie, digitalisering en het bereiken van nieuw publiek. De beurzen kunnen worden aangevraagd via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De onderzoeken die met de beurzen kunnen worden uitgevoerd sluiten aan bij de vandaag gepresenteerde Kennisagenda voor het Museale Veld. Om de maatschappelijke rol van musea in de toekomst nog beter te kunnen vervullen is kennisontwikkeling essentieel.

Het initiatief voor de kennisagenda komt voort uit de Museumbrief Samen werken, samen sterker. 'Wetenschappelijk onderzoek vormt de bron voor nieuwe verhalen die met de collectie verteld kunnen worden. Het zorgt ook voor nieuwe ideeën en inzichten over educatie, de economische impact en de verbindende rol van musea in de samenleving', aldus minister Bussemaker. 

Vervolgens is voor het eerst deze kennisagenda samen met de Museumvereniging, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, NWO, KNAW, de Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis en experts uit het museumveld ontwikkeld. 

De kennisagenda beoogt een verbreding van het onderzoek door en voor musea. De kennisagenda stimuleert ook nieuwe wegen te zoeken voor onderzoek, samen met andere musea en universiteiten.

Aanvragen museumbeurs

Museummedewerkers kunnen tot 2 maart 2015 beurzen aanvragen. Voor onderzoek dat resulteert in een publicatie is maximaal 50.000 euro beschikbaar. Voor promotiebeurzen is maximaal 62.500 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen ingediend worden via www.nwo.nl/museumbeurzen.


Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap