NWO financiert zes onderzoeken naar de kwaliteit van leven en gezondheid

7 januari 2014

Bij veel actuele vraagstukken in de gezondheidssector speelt kwaliteit van leven een belangrijke rol. NWO financiert zes onderzoeken naar kwaliteit van leven en gezondheid waarbinnen onderzoekers uit de geesteswetenschappen en uit de medische wetenschappen samenwerken met maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Kwaliteit van leven en gezondheid

Het gaat bijvoorbeeld om samenwerkingsverbanden met patiëntenverenigingen, GGD's, GGZ's, zorginstellingen en gezondheidsfondsen. Dankzij de intensieve betrokkenheid van deze en andere publieke en private partners kunnen de onderzoeksresultaten van de projecten concreet en rechtstreeks gaan bijdragen aan actuele vraagstukken die in de gezondheidssector spelen.

De zes projecten binnen dit nieuwe NWO-onderzoeksprogramma zijn gericht op verschillende doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en patiënten met multipele aandoeningen. Eén van de projecten heeft tot doel om de resultaten van de andere projecten bijeen te brengen en te integreren. Het programma Kwaliteit van leven en gezondheid is onderdeel van de door de overheid aangewezen economische topsector Life Sciences & Health. Het vormt onderdeel van de roadmap Health Technology Assessment and Quality of Life. NWO heeft voor het programma een totaalbedrag van 2,6 miljoen euro beschikbaar.

Aan de volgende onderzoekers is financiering toegekend (in alfabetische volgorde van aanvragers):

Mijn kwaliteit van leven telt
Prof. dr. H.F.L. Garretsen (m) en Prof. dr. Ch. van Nieuwenhuizen (v), Tilburg University – Tranzo
Iedereen streeft naar een goede kwaliteit van leven. Niet alle mensen lukt dat zonder hulp. Wat betekent dit voor hun kwaliteit van leven? De onderzoekers gaan dit samen met hen analyseren. Zij gebruiken hiervoor woorden, foto’s, collages en het internet.

Gezondheid en de kwaliteit van ons leven
Prof. dr. M.V.B.P.M. van Hees (m), UvA – Politicologie
In hoeverre kan en moet de gezondheidszorg gericht zijn op de verhoging van onze levenskwaliteit? Op basis van de resultaten van het NWO-onderzoeksprogramma 'Kwaliteit van leven en gezondheid' wordt een antwoord op deze vraag gegeven.

Kwaliteit van leven bij thuiswonende ouderen
Prof. dr. R. Ostelo (m), VUmc – Epidemiologie & Biostatistiek
Recent is in Engeland de ASCOT ontwikkeld, een meetinstrument dat belangrijke domeinen van kwaliteit van leven meet en weegt. De onderzoekers gaan dit instrument aanpassen om in Nederland beleidsbeslissingen rondom zorg voor thuiswonende ouderen te kunnen ondersteunen.

Beter meten van kwaliteit van leven
Prof. dr. M.A.G. Sprangers (v), AMC UvA – Medische Psychologie
Kwaliteit van leven is een belangrijke maat in de gezondheidszorg, maar moeilijk te meten. De onderzoekers ontwikkelen nieuwe methoden om dagelijkse ervaringen en aanpassing aan de ziekte te meten. Patiënten met hartaandoeningen die daarnaast ook andere ziekten hebben, doen mee.

Sociaal-economische gezondheidsverschillen de maat genomen
Prof. dr. K. Stronks (v), AMC UvA – Sociale Geneeskunde en Prof. dr. M.F. Verweij (m), Wageningen Universiteit - Filosofie
Hoe lager iemands sociaal-economische status, hoe slechter zijn kwaliteit van leven en zijn gezondheid. Hoeveel slechter, is afhankelijk van de gebruikte maat. Dit onderzoek gaat na wat goede maten zijn, en of de morele beoordeling per maat verschilt.

Kwaliteit van leven bij mensen met ernstige verstandelijke beperkingen
Prof. dr. D.L. Willems (m), AMC UvA - Medische Ethiek
Het is onbekend wat Kwaliteit van Leven (KvL) voor mensen met ernstige verstandelijke beperkingen inhoudt. Toch is KvL cruciaal voor (beslissingen over) de zorg die zij ontvangen. Dit onderzoek gaat na hoe KvL bij deze groep is vast te stellen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen ZonMw (gebied)

Programma

Kwaliteit van leven en gezondheid

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Leven in gezondheid (2011-2014)