NWO financiert 39 nieuwe onderzoeksprojecten voor de creatieve industrie

22 december 2014

Met behulp van een NWO KIEM-financiering van 15.000 euro gaan 27 consortia van onderzoekers en publieke en private partners in samenwerking mogelijkheden voor innovaties voor de creatieve industrie verkennen. Daarnaast worden 8 grote strategische onderzoeksprojecten en 4 projecten voor embedded onderzoek binnen de creatieve industrie mogelijk gemaakt met financiering uit de NWO-regeling voor strategisch en embedded onderzoek.

Samenwerking tussen publieke en private partijen en kennisinstellingen is noodzakelijk om de ambities van de Topsector Creatieve Industrie mogelijk te maken. NWO zet verschillende financieringsinstrumenten in om  kennisinstellingen en private partijen te stimuleren  van elkaars kennis en ervaring te profiteren.

In de lijst hieronder vindt u eerst de toegekende KIEM-aanvragen en daarna de onderzoeksprojecten voor Embedded en Strategisch onderzoek

KIEM aanvragen december 2014

Count yourself safe
Prof. dr. ing. P.J.M. Havinga (UT)
Het is belangrijk dat de industrie een veilige werkomgeving is. Daar is consensus over. Maar welke partijen hebben hierover het overzicht? De onderzoekers ontwikkelen een systeem waarmee iedereen, van medewerker tot manager, gemakkelijk melding kan doen van onveilige situaties. Verantwoordelijken krijgen zo eenvoudig een totaalbeeld en kunnen snel actie ondernemen.
Partners: Locus Positioning, Wildsea, Lerenophetweb

SMiLE (Serious Gaming for Minority Language Elicitation)
Dr. E.L. Klinkenberg (Fryske Akademy)
SMiLE doet onderzoek naar het behouden van taalvitaliteit door het inzetten van een Serious Game. Kan de motivatie en houding tegenover het Fries veranderen door te zorgen voor ‘high entertainment value”? Kan het creëren van een “andere wereld” die niet de indruk wekt dat het gaat om leren, ervoor zorgen dat de taalcompetentie toch kan worden verbeterd? Daarnaast onderzoekt SMiLE hoe het markt potentieel kan worden vergoot voor taalleergames voor regionale- en minderheidstalen, door de game geschikt te maken voor meerdere talen.
Partners: Gridline, Grendel Games, NHL

Experiencescape Joods Historisch Amsterdam
Prof. dr. F.P.I.M. van Vree (UvA)
Het beleven van erfgoed is een belangrijk streven van vele musea en met de ontwikkelingen op het gebied en technologie en media ontstaan er steeds meer mogelijkheden bezoekers op specifieke locaties de collectie te laten ‘doorleven’. De vraag hoe dit soort ervaringen te ontwerpen en te realiseren staat centraal in deze verkenningen voor mogelijke samenwerking op dit vlak met het Joods Cultureel Kwartier.
Partners: NorthernLight, Joods Historisch Museum

Sagrada Familia in Ice
Prof. dr. ir. M Teuffel (TUE)
In Finland bouwen studenten van de Technische Universiteit Eindhoven een 40 meter hoog schaalmodel van de Sagrada Familia van ijs. Het zal tevens een wereldrecordpoging zijn voor het bouwen van de hoogste ijskoepel en is mogelijk door toepassing van vezel-versterkt ijs (Pykrete) wat drie keer sterker is dan gewoon ijs.
Partners: Chr. Muller Touw, Gemeente Juuka

TRANSCRIPTIE-APP voor cyrillisch schrift
Mw. dr. N. van der Sijs (Meertens Instituut)
TRANSCRIPTIE-APP vormt een hulpmiddel om Oost-Europese namen die in het cyrillisch zijn geschreven, om te spellen voor het Nederlands. De app wordt gebaseerd op onderzoek naar de spellingvariaties en zal deels regelgestuurd zijn, deels worden gebaseerd op een computationeel namenlexicon, en zelflerend worden opgezet.
Partners: ANP, DecoType, Nederlandse Taalunie, NOS, VRT, België, Genootschap Onze Taal

Archiving Interactive Media (AIM)
Mw. prof. dr. J.J. Noordegraaf (UvA)
Hoe kunnen interactieve digitale media, zoals digitale kunst, games of websites, het beste behouden blijven voor de toekomst? In dit onderzoek bouwen de Universiteit van Amsterdam, Data Matters, LIMA en Digitaal Erfgoed Nederland voort op bestaande recente theorie over dit onderwerp door het in de conserveringspraktijk toe te passen.
Partners: Data Matters, Digitaal Erfgoed Nederland, LIMA

Zwemkleding als tweede huid
Prof. dr. H.A.M. Daanen (VU)
Om met plezier en met goede prestatie te kunnen zwemmen of een triatlon te volbrengen, is nauw passende, goed vormgegeven zwemkleding nodig. Huub.Ltd is een van de marktleiders en wil graag samen met VU, HvA, Sizing Science de nieuwste kennis over 3D scanning en virtueel ontwerp verwerken in hun systemen.
Partners: Huub.Ltd, Sizing Science, Modint

Understanding Cultural Landscapes
Prof. dr. ing. C.M. Hein (TUD)
Een groeiend aantal Nederlandse Architecten ontwikkelt en implementeert ontwerpprojecten in het buitenland. In dit project werken architecten, architectuur- en planningshistorici samen om instrumenten te ontwikkelen waarmee uitdagingen van/in internationale ontwerpopdrachten in Afrika, Rusland en China worden omgezet in kansen. De positie van de internationaal opererende architecten wordt versterkt.
Partners: Mecanoo Architecten, Routledge publisher

'Breindebaas' app: Accessible cognitive bias modification training for alcohol addiction
Mw. dr. M.G. Postel (UT)
Met een spelletje op je smartphone van je verslaving afkomen? Dat is binnenkort mogelijk. Met een computertraining kan je brein worden getraind om aangeleerde denkpatronen te doorbreken. Deze computertraining wordt omgezet naar een app-versie, zodat de training eenvoudiger toegankelijk wordt voor een grotere groep mensen.
Partners: theFactor.e, Tactus Verslavingszorg

CrEATE: Crowd-sourced Evaluation and Annotation of Tonal Entities
Mw. dr. A. Volk-Fleischer (UU)
CrEATE: muziektechnologie waarmee je muziek beleeft! Dit voorstel legt de kiem voor een samenwerkingsverband dat automatische akkoordherkenningstechnologie zal verbeteren door miljoenen gebruikersannotaties automatisch te evalueren en combineren. De resulterende technologie kan worden gevaloriseerd in interactieve games in het muziekonderwijs en dient als impuls om nieuwe manieren van interactie met grote digitale muziekcollecties te onderzoeken.
Partner: Chordify BV

Vlisco: Made in Holland, adorned in West-Africa
Mw. prof. dr. A.M. Smelik (RUN)
Het Nederlandse bedrijf Vlisco produceert al meer dan 150 jaren kleurrijke stoffen voor de West- en Centraal-Afrikaanse markt. Voor de Afrikaanse consumenten zijn de Nederlandse stoffen onlosmakelijk verbonden met hun cultuur en identiteit. Dit project onderzoekt de historische en culturele ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen.
Partners: Vlisco Netherlands BV, Stichting Pieter Fentener van Vlissingen

Measuring cue-reactive responses towards alcohol cues in everyday life contexts: A future for wearable technology?
Dr. M. Luijten (RUN)
Wanneer drinkers worden blootgesteld aan alcoholgerelateerde prikkels dan ontlokt dit doorgaans een grote drang om te gaan drinken. De onderzoekers gaan deze prikkels vast leggen met behulp van een klein cameraatje dat door deelnemers wordt meegedragen. Informatie over wanneer deze reactiviteit optreedt kan gebruikt worden in op maat gemaakte gezondheidsinterventies.
Partners: Narrative, Stockholm, Sweden

De ontwikkeling van een groeispurtmeetvest: Antrovest
Prof. dr. G.J.P. Savelsbergh (VU)
Docenten bewegingsleer vormen de doelgroep van een ‘Antrovest’ dat net voorafgaand aan de (gym)les wordt gedragen en informatie geeft over veranderende lichaamsbouw in de puberteit. Het vest is modieus én praktisch. De sportleraar krijgt op basis van de metingen via het AST model handvaten om dit te vertalen in gericht bewegingsonderwijs. Zo krijgen we verminderde kans op blessures en overbelasting, en fittere, minder dikke kinderen.
Partners: Athletic Skills Track, Sizing Science, Modint

Direct ter Zake
Dr. G. Bouma (RUG)
Voor professionals en geïnteresseerden is het ondoenlijk om alle informatie die over een bepaald onderwerp verschijnt te volgen. Informatie-extractie kan helpen om zulke informatie-stromen te temmen door verbanden te leggen tussen personen, organisaties, en gebeurtenissen. Het resultaat wordt gebruikt in automatische vraag-antwoord systemen, voor het opbouwen van ontologieën, en voor het visualiseren van informatie.
Partner: Bert Alkemade Creatieve Interactie

Designerly ways of capturing knowledge to support digital innovation in health & well-being
Dr. ir. M.S. Kleinsmann (TUD)
De creatieve industrie heeft methoden nodig om kennis te laten beklijven die wordt ontwikkeld binnen digitale innovatieprocessen. Design methoden worden nog onvoldoende ingezet op dit gebied maar zijn veelbelovend. Binnen een publiek-privaat consortium onderzoeken we hoe dergelijke methoden beter ingezet kunnen worden. Tevens zal het consortium een onderzoeksprojectaanvraag indienen.
Partner: Philips Design

Material science and design fiction: collaboration for sustainable innovation in fashion
Dr. O. Tomico Plasencia (TUE)
In dit project werken wetenschappers en ontwerpers samen om een nieuw materiaal te ontwikkelen voor de modeindustrie. Door fictieve scenarios uit te werken doen ze onderzoek naar hoe materialen met een korte levensduur de milieu-impact van ‘snelle mode’ kunnen verminderen.
Partners: Fashion Futures, API, By-wire, Aiming Better

Structural Active Façade
Prof. dr. ir. M Teuffel (TUE)
Voor het terugdringen van de enorme afvalproductie en energiegebruik in de bouwsector is minimalisatie van materiaalgebruik essentieel. Gebouwen worden maar zelden extreem belast, dus zijn in tijd flink overgedimensioneerd. Met moderne actieve constructies kan aanzienlijk lichter gebouwd worden, omdat actuatoren gericht inspringen in deze extreme belastingsituaties en de constructie ondersteunen.
Partner: SID studio

Onderzoek Art & Architecture Thesaurus-architectuurconcepten
Dr. C. Wagenaar (TUD)
Binnen het werkveld van de ontworpen omgeving is behoefte aan een betrouwbaar trefwoordensysteem, opgebouwd volgens de nieuwste inzichten op het gebied van thesaurusbouw. Dit onderzoek analyseert welke terminologie op het gebied van de gebouwde omgeving ontbreekt in de wereldwijd gebruikte Art & Architecture Thesaurus en hoe de thesaurus kan worden geoptimaliseerd.
Partner: Het Nieuwe Instituut

WorkXperience: Simulation based serious gaming for sustainable lean transformation of manufacturing
Dr. J. Riezebos (RUG)
Productiemedewerkers moeten voorbereid worden op nieuwe uitdagingen en te beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Speciaal ontwikkelde computerspellen op basis van simulatie kunnen helpen om medewerkers via een individueel leertraject op een uitdagende manier gericht bepaalde kennis en vaardigheden te laten verwerven. Dit project helpt dergelijke spelen te ontwerpen.
Partner: Mindtracks Productions

Serious gaming: behandeling van infectieuze complicaties in het ziekenhuis. Ontwikkeling pilot casus
Prof. dr. M.J.M. Bonten (UMCU)
Alle artsen komen in aanraking met patiënten met infectieziekten, als complicaties van behandelingen of tijdens uitbraken. De meesten zien zulke gevallen echter weinig, terwijl snel en adequaat ingrijpen juist vereist is. Het UMC Utrecht en QLVR zijn daarom een game aan het ontwikkelen waarin artsen hier “spelenderwijs” ervaring in opdoen.
Partner: QLVR BV

Can I Touch You Online? (CITYO)
Dr. C.I.M. Nevejan (TUD)
Maakt het ‘ontwerpen’ van hersenactiviteit, met behulp van EEG en MRI, het mogelijk om elkaar op afstand te kunnen ‘aanraken’? Wat is de menselijke ervaring van aanraking? Hoe kunnen wij deze goed ontwerpen? In dit onderzoeksproject wordt op basis van technologische (hersen) experimenten een analytisch raamwerk gemaakt voor het ontwerp van een online wederkerige ervaring van aanraking.
Partners: Studio LancelMaat, Holst Centre

Beschrijven, digitaliseren en beschikbaar stellen van Industrieel Erfgoed
Dr. W.M.C. van Wezel (RUG)
Industriële zaken zoals fabrieken, machines en productietechnieken behoren tot onze culturele geschiedenis, net zo goed als bijvoorbeeld schilderijen en literatuur. In dit project ontwikkelen en implementeren de onderzoekers een systematiek om informatie en kennis over ons Industrieel Erfgoed te verzamelen, bewaren en digitaal beschikbaar te maken.
Partner: C-it Den Haag

Behind the scenes in Dutch fashion; Bridging the gap between independent fashion designers, craftsmen and fashion intermediaries
Dr. M. Lavanga (EUR)
Het project onderzoekt eigentijds ondernemerschap van zelfstandig werkende modeontwerpers in Rotterdam. Wat betekenen duurzaamheid, ambachtelijkheid en sociaal engagement in hun werkpraktijk? Wat is de rol van intermediairs op hun weg naar modebeurzen, multibrand stores en online platformen. En hoe passen de Rotterdamse ontwikkelingen in een landelijk/internationaal perspectief op slow fashion?
Partners: MARGREETH OLSTHOORN B.V., Van Rijthoven Holding B.V., NOT JUST A LABEL Ltd. (NJAL), Willem de Kooning Academy, Museum Boijmans Van Beuningen, Het Nieuwe Instituut

Blended Care: Fit for Practice
Dr. J.E.W.C. van Gemert-Pijnen (UT)
In de GGZ worden steeds meer blended therapieën (face to face & online behandeling) gegeven. Voor een passende vorm van blending is een instrument ontworpen door de Universiteit Twente en IPPZ. Patiënten en behandelaars gebruiken dit instrument om samen de FIT te bepalen voor de juiste zorg.
Partner: IPPZ

De Journalist
Prof. dr. M.J.P. Deuze (UvA)
Het Consortium De Journalist is een netwerk van beroepsverenigingen in de Nederlandse journalistiek en journalistenonderzoekers bij Nederlandse universiteiten en hogescholen met als doel actuele en representatieve kennis over de arbeidsomstandigheden en beroepsopvattingen van journalisten te verzamelen en verspreiden.
Partner: NVJ

Wearable technology solutions for increased body awareness
Dr. ing. M.C. Rozendaal (TUD)
Lichaamsbewustzijn is een groot goed: een verminderd contact met je eigen gevoel kan op termijn voor problemen zorgen. Zo kan het niet goed aanvoelen van stress tot een burn-out leiden en oplopende agitatie uitmonden in agressie. In dit project onderzoeken we hoe draagbare technologie mensen kan helpen hun lichaamsbewustzijn te versterken om zo problemen te voorkomen.
Partner: Kudding & Partners BV

Analyse van realistische data-bestanden met spraak-input voor kinderen
Dr. S.T. Goverts, (VU-MCA)
De eerste levensjaren zijn cruciaal voor de verwerving van taal. In crèches en scholen is het vaak rumoerig. De onderzoekers bestuderen wat het taalaanbod is en welke delen van de taal precies hoorbaar zijn voor het kind. Daarbij kijken ze ook naar de effecten voor slechthorende kinderen.
Partner: Sonova

Strategisch Onderzoek

De slimme samenvatter
Prof. dr. A.P.J. van den Bosch (RUN), Prof. dr. E.J. Krahmer (TU)
Wanneer we een nieuwe auto willen kopen of een persoonlijke vraag hebben zoeken we steeds vaker naar informatie in een online discussieforum. Deze fora zijn echter vaak onoverzichtelijk, en bovendien moeilijk toegankelijk via tablet of smartphone. Daarom ontwikkelen wij een nieuw hulpmiddel dat online discussies efficiënt samenvat.
Partner: Sanoma Media BV

Ontwikkelen, testen en verspreiden van video games die inzetten op de preventive en behandeling van angsten en depressies bij kinderen en jongeren
Prof. dr. R.C.M.E. Engels (RUN), Prof. dr. I. Granic (RUN)
In dit onderzoeksprogramma worden de hedendaagse inzichten uit de psychologie en pedagogiek over het ontstaan en voorkomen van angst en depressie bij kinderen en jongeren gebruiktom twee video games te ontwikkelen, te testen en – indien effectief – op grote schaal te verspreiden.
Partners: Center for Applied Games / Monpellier Venture B.V. , Pluryn, GGZ Oost-Brabant, Trimbos-instituut

Bedrijfscollecties als potentieel erfgoed: Kunstmarktdynamiek, bedrijfsstrategieën en publieke ondersteuning voor de kunsten
Dr. A.A. Witte (UvA), Prof. dr. N.M. Wijnberg (UvA)
Door overheidsbezuinigingen op cultuur worden bedrijfscollecties steeds belangrijker spelers in de Nederlandse kunstwereld: zij ondersteunen de creatieve industrie en verzamelen toekomstig erfgoed. Dit project onderzoekt de effecten van deze collecties op de kunstsector zelf, de bedrijfsreputatie, de kunstconsumptie en het draagvlak voor cultuur en modern erfgoed in de samenleving.
Partners: Netherlands Association of Corporate Art Collections (VBCN), Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Stedelijk Museum Amsterdam

Gezondheidszorg op maat met klantprofielen
Dr. ir. M. Melles (TUD), Prof. dr. R.H.M. Goossens (TUD), Dr. dipl.ing. S. Boess (TUD)
Iedere patiënt gaat anders om met ziekte en herstel: de een loopt te hard van stapel, de ander durft te weinig. Producten die inspelen op deze verschillen kunnen bijdragen aan een betere revalidatie. Dit project onderzoekt de verschillende gedragsprofielen van patiënten en de toepasbaarheid ervan in producten en diensten.
Partners: Biomet Inc, Panton, VanBerlo, Reinier de Graaf Gasthuis

MediaNow: optimaliseren van zoekmogelijkheden voor de Media Industrie
Prof. dr. M. de Rijke (UvA), Prof. dr. J.F.T.M. van Dijck (UvA), Drs. J. Oomen (NIBG)
Dit project beoogt het ontwikkelen en testen van een open source instrument voor het zoeken in grote multimediale databases van zowel beeld, geluid als tekst. Dit instrumentarium is bedoeld voor mediaprofessionals, o.a. journalisten, producenten en redacteuren die audiovisuele bestanden willen hergebruiken voor het genereren van nieuwe producties.
Partners: Cross-Media Interaction (XMI), 904Labs, RTL nieuws, Talpa Producties B.V., Videodock, Frontwise, Zimmerman Zimmerman, DISPECTU, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Vlaams Instituut voor Archivering, NPO, NOS, EYE filmmuseum, Bibliotheek Eindhoven, NTR, VPRO

Crossover samenwerking voor digitale innovatie
Prof. dr. M.H. Huysman (VU), Dr. G. Gemser (TUD), Dr. H.M.J.J. Snelders (TUD), Dr. ir. J.J. Berends (VU)
Dit programma onderzoekt hoe digitale innovatie door crossover samenwerking tot stand komt. Drie samenhangende projecten laten zien hoe heterogene partijen aan elkaar verbonden kunnen worden in een ecosysteem, tot welke geïntegreerde bedrijfsmodellen dat kan leiden, en wat de rol is van de creatieve professional in digitale innovatie.
Partners: Philips Design, AGU, Metatronics, Zalen Pakhuis de Zwijger BV, Mattmo Creative, By-wire.net, Waag Society

Boekenwereldkaart
Prof. B. Speckmann (TUE), Dr. A. Betti (UvA)
Moderne bibliotheken bieden toegang tot miljoenen bibliografische gegevens. Hoe verwerven wij inzicht in deze grote hoeveelheid data? De onderzoekers ontwikkelen door computers gegenereerde, interactieve, geografische visualisaties van bibliografische databanken. Deze visualisaties stellen gebruikers in staat om grote hoeveelheden data te representeren, te bestuderen, en te verrijken.
Partner: OCLC Research

FAME! Bekend van de Friese Radio
Prof. dr. ir. D.A. van Leeuwen (RUN), Drs. F.J. van der Kuip (Fryske Akademy)

Tegenwoordig kunnen we alles wat wordt uitgezonden terugzien en -luisteren op uitzendinggemist en youtube. Maar hoe zit het met ons culturele erfgoed van de lokale radio van weleer? FAME! maakt het mogelijk voor burgers en onderzoekers om snel in Friese radioarchieven te zoeken.
Partners: GridLine, Omrop Fryslân, Tresoar

Embedded Onderzoek

Vervliegend erfgoed
Prof. dr. I.B. Leemans (VU), Prof. dr. F.T. Scholten (VU)
Avant-garde kunstenaars gebruikten geur om herinneringen op te roepen, te provoceren en hun kunst levensecht te maken. Geuren zijn vluchtig en in onze visuele cultuur lange tijd genegeerd. In dit project werken universiteit, geurindustrie en musea samen om historische geuren te reconstrueren en opnieuw ‘ten neuze’ te brengen.
Partners: International Flavours & Fragrances, Rijksmuseum Amsterdam, University of the Arts, TheHague, The Institute of Arts & Olfaction, MART, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Marres Maastricht

The Hackable City
Dr. B.G.M. de Waal (UvA), Prof. dr. J.F.T.M. van Dijck (UvA), Dr. M.L. de Lange (UvA)
Het project The Hackable City onderzoekt hoe de opkomst van sociale media platforms en ‘Big Data’. De manier verandert waarop de stad vorm krijgt. Hoe kunnen burgers ontwerpers en overheden deze technologieën inzetten om op nieuwe manieren met elkaar samen te werken in het proces van ‘stadmaken’?
Partners: One Architecture, Cooperatieve Vereniging Buiksloterham i.o./ 4xM Mixed Media Match Makers, Pakhuis de Zwijger, The Mobile City, Ministry of the Interior and Kingdom Relations

Beelden voor de Toekomst: van digitalisering naar disseminatie, wanneer kunnen we kijken?
Dr. L.M.C.R. Guibault (UvA)
Het onderzoeksproject zoekt naar oplossingen voor het hardnekkige probleem van beperkte toegankelijkheid en hergebruik van het Nederlands audiovisueel erfgoed dat gedigitaliseerd is in het kader van Beelden voor de Toekomst, ten behoeve van de industrie en de maatschappij.
Partners: Kennisland, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Spelenderwijs kansen voor verandering mobiliteitsgedrag beter benutten
Dr. A.L. Eden (VU), Prof. dr. E.A. Konijn (VU), Dr. C.F. Burgers (VU)
Om het aantal files te verminderen, moeten automobilisten andere keuzes maken (OV nemen, carpoolen, fietsen). Persuasieve games kunnen hen daartoe motiveren. Wij bestuderen het optimaliseren van het gamedesign (feedback, avatar) om veranderingen in mobiliteitsgedrag te realiseren in het licht van verschillende groepen automobilisten met verschillende visies op duurzaamheid.
Partners: Motivaction Strategy and Research, DTV Consultants, IC3D Media, Germans Media

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Creatieve industrie

Speerpunt

Thema: Creatieve industrie (2011-2014)