Nieuwe NWO KIEM-consortia gestart voor samenwerking in de creatieve industrie

7 juli 2014

Met een KIEM-financiering van € 15.000 verkennen consortia van onderzoekers en publieke en private partners hoe zij voor sectoren van de creatieve industrie nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen opzetten. Samenwerking tussen publieke en private partijen en kennisinstellingen is noodzakelijk om de ambities van de Topsector Creatieve Industrie mogelijk te maken. Daarom stimuleert NWO met het KIEM-programma kennisinstellingen en private partijen, zoals het MKB, consortia te vormen om zo van elkaars kennis en ervaring te profiteren.

Nieuwe NWO KIEM-consortia gestart voor samenwerking in de creatieve industrie

NWO heeft in juli de volgende projecten gehonoreerd:

Data-Driven Film History: a demonstrator of EYE's Jean Desmet collection
Prof. G. Fossati (UvA)
In dit KIEM-project creëren en bestendigen het Amsterdam Centre for Cultural Heritage and Identity (UvA), EYE, Dispectu en Hiro een samenwerkingsverband door het ontwikkelen van een demonstrator-tool. De demonstrator zal de links tussen vier unieke collecties (films, posters, foto's en bedrijfsarchief) van film distributeur en bioscoopeigenaar Jean Desmet visualiseren.
Partners: EYE (Film Instituut Nederland), Dispectu, Hiro

The 360° Visual Scenario Method: Moving from imagination towards full immersion
Mr. dr. J.L. van Gelder (NSCR)
Dit project ontwikkelt en test een nieuwe methode van onderzoek door de integratie van 360° videotechnologie met virtual reality. Volledige immersie van de kijker in de situatie leidt tot een hyperrealistische interactieve ervaring. Resultaten dienen zowel wetenschappelijke- als trainings- en selectiedoeleinden.
Partner: Scopic

Storytelling? en materiële cultuur rondom het Vredespaleis in Den Haag
Dr. M.H. Groot (UL)
Dit project ontwerpt een digitale interface die voorwerpen rondom het Vredespaleis ontsluit door 'storytelling' via drie persoonlijke, en tegelijk wereldwijde sociaal-politieke verhaallijnen: een verhaallijn over universaliteit van vrede en recht; een sekse en gender-gerelateerde; en een verhaallijn over universeel cultureel erfgoed. Het project wil materiële cultuur verbinden met maatschappelijk engagement.
Partners: Studio diip, (Designing Intelligent Imaging Products, Leerdam)

Hackable Metropolis Amsterdam: investigating the future of city-making in urban lab Buiksloterham
Dr. M.L. de Lange (UU)
Hoe kunnen stedelingen en professionals met behulp van digitale mediatechnologieën een betekenisvolle rol spelen in het ontwerpen en beheren van hun leefomgeving? In dit project onderzoeken we in Buiksloterham in Amsterdam Noord hoe de stad 'hackable' gemaakt kan worden, dat wil zeggen open en toegankelijk is voor systeemveranderingen door stadsbewoners zelf.
Partners: One Architecture, Vereniging Buiksloterham

DisplayLabb
Dr. ir. S.P.G. Moonen (TU/e)
Liefst 35% van alle afval is bouw-gerelateerd. En omdat verandering begint bij bewustwording, willen de onderzoekers/ontwerpers een gevelplaat uit plasticafval ontwikkelen voor een groot paviljoen voor festivals. Deze kleurrijke plaat wordt een markante aandachttrekker op een uniek paviljoen, waarvan alle onderdelen van her-te-gebruikten materialen en sloopmaterialen komen.
Partner: Van Gansewinkel Groep b.v.

Levend erfgoed. Beheer en behoud van begraafplaatsen in Noord-Nederland
Prof. dr. B.A.M. Ramakers (RUG)
Het beheer en behoud van begraafplaatsen vraagt om een integrale aanpak waarbij cultuurhistorische kennis wordt gecombineerd met ervaring in het maken van ruimtelijke plannen en het vermogen gebruikers en vrijwilligers te betrekken bij de uitvoering daarvan. Vier partijen gaan samen zo’n aanpak ontwikkelen, waarin ICT-toepassingen een belangrijke rol zullen spelen.
Partner: Grontmij

Over KIEM

Het NWO-programma Creatieve industrie - KIEM heeft als doel om het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het midden- en klein bedrijf (mkb), te stimuleren. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkingsverband opzetten. Ook is het via KIEM mogelijk om een kennisvraag van een private partij nader uit te werken.

Informatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)