Nieuwe call for proposals Maatschappelijk verantwoord innoveren begin maart 2014

5 maart 2014

Na een succesvolle eerste fase geeft NWO in 2014 een vervolg aan het Maatschappelijk verantwoord innoveren-programma binnen de topsectoren. Begin maart zal de call for proposals worden gepubliceerd.

Aanvragen voor financiering kunnen worden ingediend door consortia van alfa-, bèta- en gammaonderzoekers onderzoekers en private partners. Kort na de lancering van de call zullen matchmaking-events worden georganiseerd waar onderzoekers en private partijen elkaar kunnen ontmoeten.

Onderdeel van de call is een onderzoeksagenda die is opgesteld in samenspraak met de volgende zeven topsectoren:

  • Agri & Food
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
  • Chemie
  • Energie
  • Hightech Systemen & Materialen
  • Life Sciences & Health
  • Water

Verwachte deadlines

  • Medio mei: indienen van een zogenoemd project-idee
  • Medio september: indienen van financieringsaanvragen

Meer informatie

Meer informatie over data en aanmelding van de matchmakings-events, de publicatie van de call en deadlines voor indiening wordt begin maart op de programmapagina Maatschappelijk verantwoord innoveren gepubliceerd.

Bron: NWO