Drie KIEM-consortia gestart voor samenwerking in de creatieve industrie

7 april 2014

Met een KIEM-financiering van € 15.000 verkennen drie consortia van onderzoekers en publieke en private partners hoe zij voor sectoren van de creatieve industrie nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen opzetten. Samenwerking tussen publieke en private partijen en kennisinstellingen is noodzakelijk om de ambities van de Topsector Creatieve Industrie mogelijk te maken. Daarom stimuleert NWO met het KIEM-programma kennisinstellingen en private partijen, zoals het MKB, consortia te vormen om zo van elkaars kennis en ervaring te profiteren.

NWO heeft de volgende projecten gehonoreerd:

Prof. dr. H.A.M. Daanen (VU) - Kledingproductie zonder patronen
De drie Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van mode en vier innovatieve industriële partners gaan samenwerken om kleding te maken zonder patronen en naaiwerk: een 3D lichaamsscan wordt omgezet in driehoekjes die met elkaar worden verbonden en zo een innovatief kledingstuk vormen!

Dr. P.J.D. Gielen (RUG) - Sustainable Creativity in Post-Fordist Creative Industries
De werknemers binnen de creatieve industrieën hebben als maar meer te kampen met onzekere loopbanen en de permanente eis om creatief te zijn. Creativiteit is echter geen onuitputtelijke bron. De onderzoekers gaan na hoe creativiteit ondersteund kan worden en hoe de loopbanen binnen de creatieve industrieën verduurzaamd kunnen worden.

Prof. dr. H.A.M. Daanen (VU) - Bruggen bouwen tussen mode en technologie
Tussen de wereld van de technologie en die van de mode ligt momenteel een diepe kloof. De drie Nederlandse mode-kennisinstellingen, twee industriële partners, een platform ter bevordering van 'fashionable technology' en brancheorganisatie Modint openen de dialoog en overbruggen door middel van kennisoverdracht de kloof tussen esthetiek en functionaliteit.

Over KIEM

Het programma Creatieve industrie - KIEM financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve industrie. Ervaren, gepromoveerde onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor dit instrument.

KIEM heeft als doel om het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het midden- en klein bedrijf (mkb), te stimuleren. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkingsverband opzetten. Ook is het via KIEM mogelijk om een kennisvraag van een private partij nader uit te werken.

Informatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Creatieve industrie

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)