Kandidaten gevraagd Boekman Dissertatieprijs voor kunst- en cultuurbeleid

2 september 2014

In 2015 wordt de derde Boekman Dissertatieprijs uitgereikt. Deze prijs is bedoeld om belangwekkende resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek in een bredere kring van potentiële gebruikers te verspreiden, met als doel om de kwaliteit van het cultuurbeleid te verhogen. De Boekman Dissertatieprijs is een initiatief van de Boekmanstichting en NWO-Geesteswetenschappen.

Hoe deelnemen?

Dissertaties aan Nederlandse universiteiten die de maatschappelijke context en de bestuurlijke omgeving van kunst en cultuur belichten komen voor de prijs in aanmerking. 

 


Welke dissertaties komen in aanmerking?

Het moet gaan om een oorspronkelijke en zelfstandig uitgevoerde (deel)studie in de vorm van een dissertatie geschreven aan een Nederlandse universiteit. Dissertaties uit de jaren 2012, 2013 en 2014 dingen mee naar de prijs die in 2015 wordt uitgereikt; de indiening sluit in de tweede week van januari 2015.

Dissertaties die meedingen kunnen zowel het heden als het verleden betreffen en moeten de maatschappelijke context en de bestuurlijke omgeving van kunst en cultuur belichten. Daarbij valt te denken aan de sociale, economische, juridische, bestuurlijke, bedrijfsmatige, organisatorische of beleidsmatige context.

Het selectiebeleid van de bibliotheek van de Boekmanstichting is bepalend voor toelating van dissertaties tot de selectieprocedure. In geval van twijfel beslist het bestuur van de Boekmanstichting. De jury beoordeelt de tekst waarop de promotie heeft plaatsgevonden.

Over de Boekman Dissertatieprijs

De Boekman Dissertatieprijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro; bovendien besteedt het tijdschrift Boekman in het jaar volgend op de uitreiking aandacht aan (het thema van) de winnende dissertatie. De prijs bestaat sinds 2009, wordt eens in de drie jaar uitgereikt en is vernoemd naar Emanuel Boekman, die op 6 juni 1939 als eerste in Nederland promoveerde op de relatie tussen overheid en kunst.

Contactpersoon bij de Boekmanstichting is André Nuchelmans a.nuchelmans@boekman.nl 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Speerpunt

Bevorderen van kennisbenutting (2011-2014)