Aanpassing in de Vrije competitie geesteswetenschappen

17 september 2014

Het gebiedsbestuur van NWO Geesteswetenschappen heeft besloten om per 1 januari 2015 de doorlopende indiening van de Vrije competitie geesteswetenschappen te beëindigen. Vanaf januari vindt er voor de Vrije competitie geesteswetenschappen jaarlijks één beoordelingsronde plaats; daarbinnen is vooraanmelden verplicht.

Tot de invoering van jaarlijkse rondes is besloten omdat onderzoekers duidelijkheid wensen over de termijn waarbinnen hun aanvraag wordt beoordeeld. Tot eind december 2014 geldt nog de huidige werkwijze en kunnen nog uitgewerkte aanvragen worden ingediend. Over deze aanvragen neemt het gebiedsbestuur van NWO Geesteswetenschappen uiterlijk in juni 2015 een besluit.

Wie vanaf 1 januari 2015 wil meedingen in de Vrije competitie geesteswetenschappen moet eerst een vooraanmelding indienen. De eerste deadline voor vooraanmeldingen zal zijn op 1 april 2015. Aanvragers van geselecteerde vooraanmeldingen worden vervolgens uitgenodigd om hun uitgewerkte voorstel uiterlijk op 1 september 2015 in te dienen.

Voor vragen kunt u terecht bij:

 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Vrije competitie

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)