4,4 miljoen euro voor vrij onderzoek in de geesteswetenschappen

27 juni 2014

NWO Geesteswetenschappen heeft aan zes onderzoekersteams financiering toegekend vanuit de Vrije competitie geesteswetenschappen. Via de Vrije competitie is financiering beschikbaar voor de beste geesteswetenschappelijke onderzoeksvoorstellen, zonder thematische randvoorwaarden. Een programma dient uit minimaal twee deelprojecten te bestaan met daartussen een duidelijke onderlinge samenhang. De samenhang tussen de projecten moet een aantoonbare meerwaarde hebben voor het eindresultaat van het onderzoeksprogramma.

Hieronder vindt u een overzicht van toegekende programma’s (in alfabetische volgorde van aanvrager):

Mekka: 'Magischer dan Disneyland'
Dr. M.W. (Marjo) Buitelaar (RUG) en dr. R.L.A. (Richard) van Leeuwen (UvA)
Mekka wordt steeds populairder als reisbestemming voor moslims. De onderzoekers gaan bestuderen hoe gebruiken rond de bedevaart naar Mekka zich als gevolg van globalisering en modernisering ontwikkelen, en welke betekenis de pelgrimstocht tegenwoordig heeft voor de religiositeit en meervoudige identiteit van vooral Marokkaanse en Nederlandse moslims.

Religieuze leescultuur in middeleeuwse steden
Dr. S. (Sabrina) Corbellini en prof. dr. B. (Bart) Ramakers (RUG)
In de vijftiende eeuw konden steeds meer stadsbewoners lezen. Zij lazen vooral religieuze teksten, die ze gingen verzamelen en weer opnieuw verspreiden. Een team van vijf onderzoekers gaat deze rijke leescultuur in kaart brengen, door bestudering van actieve leeshoudingen, netwerken van lezers en plaatsen waar teksten bewaard en uitgewisseld werden.

Netwerken in de Oudheid
Dr. J.P. (Jan Paul) Crielaard (VU)
Volgens moderne geleerden was de Mediterrannée het equivalent van ons world wide web. De onderzoekers bekijken een regio vanuit de lucht, op land en op zee om vast te stellen hoe mensen in een periode van 4000 jaar verbonden waren met elkaar, hun goden en het landschap om hen heen.

Waar Abraham de mosterd haalt: Het leren van Nederlandse uitdrukkingen
Prof. dr. A.F.J. (Ton) Dijkstra en dr. W.A.J. (Helmer) Strik (RU)
Uitdrukkingen in een andere taal correct leren gebruiken is moeilijk. We laten taalleerders met een computerprogramma oefenen, en onderzoeken verbeteringen in begrip en productie van uitdrukkingen. Deze resultaten, samen met metingen aan hersenactiviteit en een computermodel, geven inzicht in leerprocessen en hoe deze processen verbeterd kunnen worden in het onderwijs.

Werkwoorden in de ruimte
Dr. R. (Roland) Pfau (UvA)
Werkwoorden staan centraal bij het construeren van een zin: de structuur van de zin hangt af van het werkwoord. Zo is bijvoorbeeld Ik slaap een prima Nederlandse zin, maar Ik bezoek niet. De onderzoekers gaan bestuderen of vergelijkbare patronen en beperkingen van toepassing zijn op werkwoorden in drie verschillende gebarentalen.

Diaspora
Prof. dr. L.V. (Leonard) Rutgers (UU)
Historici en archeologen gaan de factoren onderzoeken die hebben geleid tot de maatschappelijke assimilatie c.q. segregatie van de joodse gemeenschappen in Italië, Egypte en Irak tijdens de historisch cruciale overgangsperiode van de klassieke Oudheid naar de vroege Middeleeuwen.

Over Vrije Competitie Geesteswetenschappen

De Vrije Competitie Geesteswetenschappen is bedoeld voor vrij onderzoek dat niet binnen thematische programma's valt. De projecten moeten bestaan uit minimaal twee door NWO te financieren deelprojecten die antwoorden zoeken op één centrale probleemstelling. Het eindproduct van het project (bijvoorbeeld een boek, een congres of een serie artikelen) moet aantoonbare meerwaarde bieden ten opzichte van de deelprojecten.


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Vrije competitie

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)