Zes Nederlandse onderzoekers krijgen financiering uit internationale Digging into Data-competitie

20 januari 2014

Zes projecten waarin Nederlandse onderzoekers participeren, ontvangen financiering uit de tweede ronde Digging into Data Challenge. De competitie stond open voor trans-Atlantische, innovatieve samenwerkingsverbanden uit de informatica, sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en cultureel erfgoed, die zich richten op grootschalige data-analyse. NWO als Nederlandse consortiumpartner draagt € 550.000 bij aan deze ronde. Deze bijdrage komt van de NWO-gebieden Geesteswetenschappen, Exacte Wetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen en het Netherlands eScience Center.

De competitie richt zich in grote lijnen op de ontwikkeling van innovatieve technieken binnen het onderzoek op het gebied van data-analyse en interdisciplinaire samenwerking tussen onder andere geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, informatica en bibliotheken. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is trans-Atlantische samenwerking tussen de onderzoekers met deelname van ten minste twee landen.

Nederland sterk vertegenwoordigd

Relatief veel Nederlandse instellingen en onderzoeken hebben meegedongen naar een subsidie: bijna vijftig procent van de aanvragen was een Nederlandse partner betrokken. In totaal werden 72 aanvragen ingediend, waarvan vierendertig met Nederlandse partners. Daarvan heeft het grootste deel een geesteswetenschappelijke component en de meeste consortia zijn multidisciplinair samengesteld.  
In totaal krijgen 14 projecten een subsidie uit Digging into Data.

De zes gehonoreerde projecten waarbij Nederlanders zijn betrokken, zijn:

DiLiPaD: Digging into Linked Parliamentary Data
Dit project brengt politicologen, historici en computerlinguïsten samen uit Canada, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, om een grootschalige analyse te maken over de werkzaamheden van de drie parlementen van ca.1800 tot heden. Het project zal een gemeenschappelijk, en extensible, format opleveren voor het coderen van de parlementaire werkzaamheden, een gezamenlijke, gekoppelde dataset voor de drie rechtsgebieden, een scala van instrumenten om de longitudinale studie van de parlementaire gegevens te vergemakkelijken, en een aantal case studies om te testen en te informeren over de gekozen methodiek.
Betrokken vanuit Nederland: dhr. dr. M.J. (Maarten) Marx, Universiteit van Amsterdam

Global Currents
Dit project verbindt de cross-culturele studie van literaire netwerken in een mondiale context, variërend van post-klassieke islamitische filosofie tot aan de Europese Verlichting. Het project integreert nieuwe beeldverwerkingstechnieken met sociale netwerkanalyses; het onderzoeken hoe de verschillende culturele tijdperken worden gekenmerkt door unieke netwerken van intellectuele uitwisseling. De Nederlandse expertise betreft het zoeken naar hergebruikte visuele elementen inclusief afwijkende woordvormen, over grote documentcollecties. Dit maakt het mogelijk om de verspreiding van visuele 'memes' over de netwerken van de auteurs te traceren. Daarvoor worden recente inzichten uit 'Big Data' en machineleren gebruikt.
Betrokken vanuit Nederland: dhr. Prof. dr. L.R.B. (Lambert) Schomaker, Rijksuniversiteit Groningen

MIRACLE: Mining Relationships Among variables in large datasets from CompLEx systems
Het voorgestelde project is bedoelt om te kijken naar big data geproduceerd door computermodellen die interacties simuleren tussen sociale actoren en hun omgeving en het opsporen van non-lineair gedrag van deze systemen. De uitdaging is het ontwikkelen van algoritmen, web-based analyse en geautomatiseerde visualisatietools die complexe relaties tussen variabelen ontdekken. De tools zullen modelbouwers in staat stellen om gemakkelijk te beheren, analyseren, visualiseren en vergelijken van complexe simulatie modellen output gegevens, en zullen de belanghebbenden, beleidsmakers en het grote publiek voorzien van intuïtieve web-interface om te verkennen, interacteren  met en feedback te geven op anders moeilijk te begrijpen modellen.
Betrokken vanuit Nederland: mw. dr. T. (Tatiana) Filatova en dhr. dr.A.(Alexey) Voinov, Universiteit van Twente

Image Search and Markup (DADAISM)
Teams uit het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nederland zullen onderzoeken hoe we interactieve design systemen in combinatie met beeldverwerking en text mining technieken kunnen gebruiken om archeologen te helpen bij het vinden, organiseren en analyseren van de duizenden foto 's en documenten die tot hun beschikking staan voor het beantwoorden van de archeologische onderzoeksvragen.
Betrokken vanuit Nederland: dhr. prof. dr. M. (Maarten) de Rijke, Universiteit van Amsterdam

Digging into signs: Developing standard annotation practices for cross-linguistic quantitative analysis of sign language data.
Dit project zal cross-linguïstische annotatieprotocollen ontwikkelen voor het transcriberen van de inhoud video-datasets van gebarentalen. De belangrijkste vooruitgang ligt in a) een gestandaardiseerde lemmatiseringsprotocol voor gelexicaliseerde gebaren (de woorden van gebarentaal), en b) protocollen voor het annoteren van gedeeltelijk lexicale en niet-lexicale elementen zoals gesticulaties. Het project zal haar aanpak toepassen op corpora van de Britse Gebarentaal (BSL) en van Nederland Gebarentaal (NGT). De nieuwe annotatieprotocollen en de daaruit voortvloeiende corpora stelt gebruikers in staat om echt te graven in de inhoud van video-data en zal cross-linguïstisch onderzoek mogelijk maken op basis van gebarentaalcorpora.
Betrokken vanuit Nederland: dhr. Dr. O.A. (Onno) Crasborn, Radboud Universiteit Nijmegen

Legal Structures
Dit project is een radicaal nieuwe aanpak voor het probleem van het meten en visualiseren van verschillen tussen rechtsstelsels: het richt zich op de machinecodering van interne verwijzingen in codes en wetten. Interne verwijzingen vormen een inherent kenmerk van codes. De Code van Hammurabi , bijna 3800 jaar geleden, werd al gestructureerd als een genummerde lijst van wetten met ten minste een cross-reference. De intuïtie achter deze aanpak is dat de fundamentele verschillen tussen de rechtssystemen zich manifesteren in de structuur van de teksten en kan zodoende worden gedetecteerd, geparametreerd en gevisualiseerd met behulp van geautomatiseerde algoritmen.
Betrokken vanuit Nederland: dhr. prof. dr. L.W.M. (Rens) Bod en Prof. dr. Giuseppe Dari-Mattiacci,  Universiteit van Amsterdam

Acht partners in Digging into Data Challenge

Aan de internationale call werkten acht instituten uit vier landen mee. Uit Canada was dat de Social Sciences and Humanities Research Council. Uit het Verenigd Koninkrijk waren dat de Joint Information Systems Committee (JISC), de Arts and Humanities Research Council (AHRC) en de Economic and Social Research Council (ESRC). Uit de Verenigde Staten het Institute of Museum and Library Services (IMLS), de National Endowment for the Humanities (NEH) en de National Science Foundation (NSF). In deze trans-Atlantische samenwerking werd Nederland vertegenwoordigd door NWO.
Kijk op de Digging into Data website voor meer informatie.

Meer informatie:

Marion van Oeveren, voorlichter NWO Exacte Wetenschappen, telefoon 070 344 0614, m.vanoeveren@nwo.nl

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Exacte Wetenschappen Netherlands e-Science Center (NLeSC)

Programma

Trans-Atlantic Platform (T-AP)

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)