KIEM-project gehonoreerd binnen Innovatieve Publiek-Private Samenwerking in ICT (IPPSI)

27 november 2014

Binnen het programma Innovatieve Publiek-Private Samenwerking in ICT (IPPSI) is het eerste project gehonoreerd, te weten de KIEM-aanvraag R as a Query Language, van dr. H.F. Mühleisen (CWI) in samenwerking met het bedrijf BeDataDriven. In het project zullen statistische analyse en data management worden geïntegreerd, om betere prestaties en een dieper inzicht in de data te verkrijgen.

Onder het programma IPPSI vallen twee financieringsvormen: KIEM, kleine projecten van maximaal 12 maanden, waarin minstens één kennisinstelling samenwerkt met minstens één private partner, en TA, grote meerjarige projecten waarin minstens twee kennisinstellingen samenwerken met minstens één private partner.
KIEM-aanvragen worden doorlopend beoordeeld. Voor TA-aanvragen komen nog twee deadlines, te weten 3 februari en 2 juni 2015. Meer informatie is te vinden op http://www.nwo.nl/financiering-ippsi.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)