Indiase en Nederlandse wetenschappers aan de slag met slimme elektriciteitsnetwerken

27 februari 2014

Met drie samenwerkingsprojecten tussen wetenschappelijke instellingen in Nederland en India gaat het internationale Smart Grids programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek van start. Onderzoekers gaan werken aan oplossingen om de infrastructuur voor elektriciteit verder te verbeteren. Er zijn in totaal 16 aanvragen ingediend waarvan uiteindelijk 3 zijn gehonoreerd.

Foto: shutterstock

Het programma wordt uitgevoerd onder de Topsector Energie. De uitvoering van het programma is in handen van het NWO Gebied Exacte Wetenschappen. NWO financiert de Nederlandse wetenschappers (in totaal 1,475 mln euro) in het kader van lopende samenwerking tussen NWO en het Indiase Department of Science and Technology (DST). De Indiase wetenschappers worden gefinancierd door DST.

De elektriciteitsmarkt wordt steeds complexer; naast een stijgende vraag neemt ook de hoeveelheid duurzame energie steeds verder toe. Dit zorgt voor overtollige energie op het ene moment en energietekorten op het andere, waarbij het verhandelen van de energie ook invloed heeft. Nederland loopt voorop in het ontwikkelen van slimme elektriciteitsnetwerken, terwijl India grote uitdagingen voor een betrouwbaar en snelgroeiend elektriciteitsnetwerk voor zich ziet.

Het programma Smart Grids moet ervoor zorgen dat wetenschappers van elkaar leren in de opzet van deze smart grids. Voor Nederland biedt de grote markt van India naast economische kansen ook een verdere verdieping van wetenschappelijk vraagstukken.

De drie toegekende projecten zijn:

Energy Management strategies for interconnected Smart Microgrids Prof Arjen van der Schaft, RUG
Prof Harish Pillai, IIT Bombay
Microgrids zijn kleine elektriciteitsnetwerken gevormd door een buurt of dorp. Hoe kan zo’n gemeenschap voorkomen dat het te weinig elektriciteit heeft, terwijl de zon en de wind zulke onvoorspelbare energiebronnen zijn, en de verbinding met het landelijke netwerk soms wegvalt? En hoe verdelen we de stroom als er teveel vraag is? Dit project ontwikkelt wiskundige oplossingen voor zulke problemen, onder andere door te berekenen waar opslag moet worden geplaatst, waar prijzen automatisch moeten worden verhoogd of verlaagd, en hoe de handel tussen de buurten of dorpen moet worden opgezet.

Design and Development of high-performance Multi-functional Modular Multilevel Converter Topologies for renewable energy integration in smart dc grid (M3C)
Prof Braham Ferreira, TUD
Prof Mummadi Veerachary, IIT Delhi
Energiebronnen zoals zonnepanelen en windturbines worden steeds vaker aan het elektriciteitsnetwerk toegevoegd, terwijl deze bronnen zeer wisselende input leveren aan het netwerk. Om ze te kunnen inpassen zijn verschillende stadia van zogenaamde converters nodig, die helaas stroomverliezen, instabiliteiten en extra kosten veroorzaken. Dit project onderzoekt een nieuw type converter die veel minder nadelen kent en veel flexibeler is dan bestaande modellen.

Adaptive clustering for Decentralised Resilient Energy Management - ADREM
Prof Frances Brazier – TUD
Prof Sri Niwas Singh, IIT Kanpur
Dit project levert een ICT-raamwerk op dat consumenten en producten van energie elkaar automatisch laat vinden. Dit kunnen ook kleine gezinnen en gemeenschappen zijn, die zowel afnemer als leverancier zijn door bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak.  Door een overschot aan lokaal opgewekte energie geautomatiseerd te kunnen verkopen binnen je eigen wijk verdwijnt de afhankelijkheid van het landelijke netwerk en grote energieproducenten. Maar ook de netwerkbeheerders en grote producenten profiteren: het landelijke netwerk zal beter kunnen omgaan met onvoorspelbare pieken en dalen in vraag en aanbod van energie, waardoor de kosten – voor bijvoorbeeld nieuwe kabels of ICT-technologie - dalen.

Alle voorstellen zijn na beoordeling door referenten voorgelegd aan een onafhankelijke internationale commissie.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen

Programma

Smart Energy Systems

Speerpunt

Thema: Duurzame energie (2011-2014) Samenwerken in thema's (2011-2014)