Complexiteitsonderzoek geeft inzicht in economische crisis

27 november 2014

Hoe kon de financiële crisis van 2007-2008 die startte met relatief beperkte problemen in de hypotheekmarkt in de VS, uitgroeien tot een omvangrijke wereldwijde crisis? Dit was het vraagstuk van complexiteitsonderzoeker Daan in ’t Veld (Universiteit van Amsterdam) die op 17 oktober promoveerde op de theorie van complexe systemen gericht op de interbancaire markt en op de aandelenmarkt.

De economische wetenschap heeft moeite een goede verklaring te vinden voor het ontstaan en de uitbreiding van de wereldwijde crisis. Dit komt doordat veel traditionele economische modellen betrekking hebben op simpele systemen. Complexe systemen daarentegen kenmerken zich juist door sterke interacties op microniveau die grote veranderingen teweeg kunnen brengen op macroniveau. Beleidsanalyse gebaseerd op realistische modellen van complexe systemen kan bijdragen aan een beter begrip en betere regulering van financiële economie.
 
Dr. Daan in ’t Veld is de eerste promovendus binnen het onderzoeksprogramma Complexiteit van NWO Exacte Wetenschappen die gepromoveerd is tot doctor. Het onderzoek kwam tot stand in samenwerking met De Nederlandsche Bank.

 
 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Complexiteit