Birna van Riemsdijk ontvangt Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2014

18 september 2014

De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2014 van 50.000 euro gaat naar dr. Birna van Riemsdijk, onderzoeker aan de TU Delft op gebied van Socially adaptive software. Voor de derde keer gaat de prijs, die sinds 2010 wordt uitgereikt, naar een vrouwelijke onderzoeker.

Birna van Riemsdijk, TU Delft Foto: Przemysław Pawełczak

Birna van Riemsdijk wil het geldbedrag, dat aan de prijs verbonden is, besteden aan haar onderzoek op het grensvlak van ICT en ethiek. Van Riemsdijk richt zich op slimme software die normen en waarden van mensen respecteert door zich daaraan aan te passen.

Voor de 2014 Prijs waren vijf kandidaten voorgedragen. De jury was onder de indruk van de kwaliteit en uiteenlopende aard van de inzendingen. Uit de kandidaten selecteerde de jury, bestaande uit Prof. dr. J.C.M. Baeten (CWI), Prof. dr. H.J. van den Herik (UvT) en Prof. dr. B.P.F. Jacobs (RUN) Birna van Riemsdijk. 

De jury vindt Van Riemsdijk door haar actieve en verbindende inzet binnen de theoretische informatica, kunstmatige intelligentie en mens-machine interactie een waardige ontvanger van de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2014. Op 24 maart 2015 zal Van Riemsdijk tijdens het event ICT.OPEN 2015 haar prijs bij een feestelijke uitreiking in ontvangst nemen.

ICT prijs

De prestigieuze Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek wordt jaarlijks uitgereikt aan een wetenschappelijk onderzoeker, niet ouder dan veertig jaar, die vernieuwend onderzoek heeft verricht of verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT.  De prijs wordt beschikbaar gesteld door de KHMW via het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) in samenwerking met NWO. De prijs bestaat uit 50.000 euro, is vrij te besteden aan ICT-onderzoek, een oorkonde en een sculptuur. Daarnaast zal de winnaar ook betrokken worden bij een door NWO uit te brengen poster met een toegankelijke uitleg van het bekroonde werk en het belang ervan, ter verspreiding op scholen en andere kennisinstellingen.  

Over Birna van Riemsdijk

Birna van Riemsdijk (1978) is universitair docent aan de TU Delft in de Interactive Intelligence sectie en werkt op het grensvlak van theoretische informatica, kunstmatige intelligentie en mens-machine interactie. Haar onderzoek op deze drie terreinen over de afgelopen jaren heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw softwareconcept dat zij "Socially Adaptive Electronic Partner" (SAEP) noemt. SAEPs moeten hun gedrag aan kunnen passen aan normen en waarden van mensen. Van Riemsdijk is projectleider van het multidisciplinaire ICT-project SHINE, waarin technieken worden ontwikkeld voor het verzamelen, verwerken en visualiseren van data over onze leefomgeving. Daarnaast zet zij zich actief in om meisjes te interesseren voor techniek, onder andere door via VHTO op scholen te vertellen over haar werk. Zij is in 2012 gekozen als lid van het bestuur van IFAAMAS, een overkoepelende organisatie van het agenttechnologie onderzoeksveld, en kreeg in 2014 een Vidi-subsidie van NWO voor haar onderzoek naar SAEPs.

Over KHMW

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen werd opgericht in 1752 en heeft als doelstelling de wetenschap te bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Dit gebeurt door het uitschrijven van prijsvragen, het bekronen van wetenschappelijke prestaties en het organiseren van lezingen en wetenschappelijke conferenties. De Hollandsche Maatschappij is sinds 1841 gevestigd in het Hodshon Huis in Haarlem. www.khmw.nl

Over IPN

IPN is een landelijk platform voor het Nederlands ICT-onderzoeksveld en fungeert als hét aanspreekpunt richting beleidsmakers, politiek, bedrijfsleven en andere maatschappelijke groeperingen. Onderzoekers in de informatica en nauw verwante disciplines als elektrotechniek, communicatie en signaalverwerking werken in toenemende mate samen. Het IPN stimuleert deze verandering richting één ICT-onderzoeksveld en draagt daar actief aan bij. www.ictonderzoek.net

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks ruim 650 miljoen in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en onderzoek rond maatschappelijke uitdagingen. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en relevante experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert meer dan 5.600 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen. www.nwo.nl

--- Voor de pers, contactinformatie: NWO EW: Marion van Oeveren, Communicatieadviseur Informatica, telefoon 06 303 68 918, m.vanoeveren@nwo.nl
TU Delft / EWI: Juliette Fhij, Communicatieadviseur, telefoon (015) 15 27 89252, j.fhij@tudelft.nl

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen

Speerpunt