6 miljoen euro voor toponderzoek in exacte wetenschappen

27 november 2014

NWO Exacte Wetenschappen kent aan 16 wetenschappers in de astronomie, informatica en wiskunde of een combinatie van deze disciplines (multidisciplinair) een TOP-subsidie toe. Zeven wetenschappers zijn senior onderzoekers met een bewezen track record, de overige negen zijn junior onderzoekers die aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan. In totaal ontvangen de wetenschappers 6 miljoen euro.

De TOP-subsidie van EW is voor vernieuwend, grensverleggend en risicovol onderzoek dat niet aan een specifiek onderwerp is gebonden. De EW TOP-subsidies zijn opgedeeld in 2 compartimenten, te weten Compartiment 1 voor senior onderzoekers met een bewezen track record van significante onderzoeksresultaten in de afgelopen 10 jaar, en compartiment 2 voor junior onderzoekers die aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan.

Toekenningen Top compartiment 1

In totaal is 4 miljoen euro verdeeld over zeven projecten. Alfabetisch op aanvrager betreft het:  

Persistent Code Reviewing
Aanvrager: Prof. dr. A. van Deursen, Technische Universiteit Delft

Catching ultrafast radio flashes with LOFAR: A key to understanding Cosmic Rays and Fast Radio Bursts
Aanvrager: Prof. dr. H.D.E. Falcke, Radboud Universiteit Nijmegen

Causal Discovery from High-Dimensional Data in the Large-Sample Limit
Aanvrager: Prof. dr. T.H. Heskes, Radboud Universiteit Nijmegen

Information diffusion on random graph
Aanvrager: Prof. dr. R.W. van der Hofstad, Technische Universiteit Eindhoven

Testing gravity on the largest scales with kids and friends
Aanvrager: Prof. dr. K.H. Kuijken, Universiteit Leiden

The Hunt for the Darkest Galaxies
Aanvrager: Prof. dr. T.A. Oosterloo, ASTRON

Physics in extreme environments
Aanvrager: Dr. R.A.D. Wijnands, Universiteit van Amsterdam

Toekenningen Top compartiment 2

Aan negen jonge onderzoekers is een Top 2 financiering toegekend, in totaal een bedrag van iets minder dan 2 miljoen euro. Het betreft de volgende projecten, in alfabetische volgorde van aanvrager:

Mapping the Peak Star Formation Activity of the Universe with New Nanotechnological Devices       
Aanvrager: Dr. K.I. Caputi, Rijksuniversiteit Groningen

Verification of Distributed Software      
Aanvrager: Dr. M. Huisman, Universiteit Twente   

Refined tautological relations on moduli spaces of curves       
Aanvrager: Dr. R.S. de Jong, Universiteit Leiden    

Rise and shine: the earliest red galaxies in the universe       
Aanvrager: Dr. I.F.L. Labbé, Universiteit Leiden   

Linear, Discriminative, Semi-Supervised Classifiers     
Aanvrager: Prof. dr. M. Loog, Technische Universiteit Delft

Hyperbolic Random Geometric Graphs       
Aanvrager: Dr. T. Müller, Universiteit Utrecht   

Framework for Random Metric Spaces       
Aanvrager: Dr. B. Manthey, Universiteit Twente   

Discover More HyperVelocity Stars to shed light on the Galaxy       
Aanvrager: Dr. E.M. Rossi, Universiteit Leiden

Revision control of structured data       
Aanvrager: Dr. W.S. Swierstra, Universiteit Utrecht 

Bron: NWO