DANS: Nederlandse Liederenbank en DINED winnaars Dataprijs 2014

26 september 2014

De Nederlandse Dataprijs gaat dit jaar naar de Nederlandse Liederenbank en DINED. De prijzen zijn gisteren uitgereikt door prof. Karel Luyben (Technische Universiteit Delft) en prof. Kees Aarts (Universiteit Twente). DANS, een samenwerkingsverband van NWO en de KNAW, is een van de partners van de Nederlandse Dataprijs.

DINED

Tijdens de uitreiking op 24 september overhandigde prof. Karel Luyben, juryvoorzitter van de Dataprijs exacte en technische wetenschappen de Nederlandse Dataprijs aan DINED. DINED is een database met meetgegevens over de variatie van menselijke vorm en afmetingen. In eerste instantie is DINED opgezet voor industrieel ontwerpers, maar het wordt ook gebruikt voor andere technische toepassingen. Met deze kennis over anatomie en de statistieken wordt voorkomen dat men bij het ontwerpen uitgaat van het misverstand dat zoiets bestaat als een gemiddelde mens. Prof. Karel Luyben, juryvoorzitter, benadrukte namens de andere juryleden de praktische kanten en de mooie interface van DINED. “De dataset is heel praktisch opgebouwd waardoor het maatschappelijk nut groot is. Het innovatieve karakter van de set zal veel wetenschappers uitnodigen voor verder onderzoek. Door veel aandacht te schenken aan zowel de verzameling, beschrijving en het beschikbaar stellen van de set, is deze voor een groot publiek zeer toegankelijk.”

Nederlandse Liederenbank

De winnaar van de Dataprijs humaniora en sociale wetenschappen is de Nederlandse Liederenbank. Dit is een database van circa 170.000 Nederlandse liederen van de Middeleeuwen tot de 20e eeuw: liefdesliederen, volksliederen en nog veel meer. De database bevat volledige liedteksten en soms ook de melodieën zelf. Ook is informatie als beginregels, aanduidingen van de wijs, strofevormen en genre-aanduidingen te vinden. De jury was unaniem in haar lof voor de Nederlandse Liederenbank. Prof. Kees Aarts, juryvoorzitter, roemde vooral het veelzijdige gebruik van deze databank. “In de praktijk wordt de databank al door veel wetenschappers binnen de digital humanities gebruikt voor literair-, muziek-, godsdienst-, algemeen historisch en etnologisch onderzoek. Ook journalisten, musici en middelbare scholieren gebruiken de databank veel. Deze goed
gestructureerde databank is daarom een grote aanwinst voor zowel het Nederlands academisch als cultureel erfgoed.”

De winnaars (van links naar rechts): prof. Louis Grijp (Meertens Instituut) Voor Nederlandse Liederenbank en ir. Marijke Dekker namens dr.ir. Johan Molenbroek (TU Delft) voor DINED. Credits: Annemiek van der Kuil

Prijzen

De winnaars zijn naar huis gegaan met € 7.500 om de dataset toegankelijk(er) te maken, een beeld en een geheel verzorgd diner voor de groep onderzoekers betrokken bij het voortbrengen en toegankelijk maken van de bewuste dataset.

Meer datasets

Naast de Nederlandse Liederenbank en DINED waren vier andere datasets genomineerd. Al zijn deze datasets niet bekroond, de genomineerden en de andere inzendingen waren van hoog niveau. Het zijn allemaal mooie en inspirerende voorbeelden van het toegankelijk maken en delen van onderzoeksdata.

De Nederlandse Dataprijs

De Nederlandse Dataprijs geeft waardering aan een onderzoeker of onderzoeksgroep die extra bijdraagt aan de wetenschap door onderzoeksdata beschikbaar te maken voor nieuw of aanvullend onderzoek. Er is een prijs voor de humaniora en sociale wetenschappen en een prijs voor de exacte en technische wetenschappen. De Nederlandse Dataprijs is een initiatief van Research Data Netherlands (RDNL).

Meer informatie


Bron: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: