KIEM-premies voor medicijnontwikkeling en reumadiagnostiek

24 juli 2014

Twee universitaire onderzoekers hebben recentelijk een KIEM-subsidie toegekend gekregen. In KIEM projecten werken de onderzoekers en een MKB-bedrijf een aantal maanden lang samen en delen alle opgedane kennis.

Prof. Marcellus Ubbink (LEI) en ZoBio B.V.
Medicijnen ontwikkelen in een hogere versnelling
ZoBio en de Universiteit Leiden werken samen aan een nieuwe methode om sneller te kunnen bepalen waar een klein molecule bindt aan een eiwit. Vanuit de farmaceutische industrie is hiervoor belangstelling, om zo sneller de eerste stappen in medicijnontwikkeling te kunnen doorlopen.

prof. Ger Pruijn (RU) en NovioSmart  
Een simpele bloedtest voor reumadiagnostiek
Dit project beoogt een nieuwe test te ontwikkelen voor de detectie van autoantistoffen die specifiek voorkomen in het bloed van reuma (reumatoïde artritis) patiënten. Deze test is gebaseerd op het samenklonteren van rode bloedcellen en vereist enkel een druppel bloed en een gemodificeerd
molecuul dat daaraan toegevoegd wordt.

Over KIEM

KIEM staat voor ‘Kennis – Innovatie Mapping’ en is één van de publiek-private samenwerkingsvormen van het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties, het onderdeel van het Topconsortium voor Kennis & Innovatie (TKI) dat is ondergebracht bij NWO.
KIEM is voor samenwerkingsprojecten van een midden- of kleinbedrijf met één of meer kennisinstellingen, en voor initiatieven van chemische start-ups. Voor iedere euro inleg van het MKB, legt NWO er vier tegenaan. KIEM-projecten hebben een vaste omvang van 18.750 euro (3.750 euro van MKB; 15.000 van NWO). Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden in de regel binnen zes weken afgehandeld. Sinds de start van het Fonds NCI in het najaar van 2012 zijn er al achttien KIEM-projecten toegekend.
MKB’ers die in groter verband willen samenwerken met kennisinstellingen, kunnen bij het Fonds NCI ook een aanvraag doen voor een Technology Area (TA).


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Chemische Wetenschappen

Programma

Innovatiefonds Chemie

Speerpunt

Bevorderen van kennisbenutting (2011-2014)