Transitieplan Topsector Chemie: naar onderzoek en innovatie voor markten van de toekomst

19 februari 2014

Gerard van Harten, voorzitter Topsector Chemie, heeft op 10 februari het Transitieplan ‘Chemie maakt het verschil' ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Het transitieplan neemt als uitgangspunt de EU Grand Challenges en het visiedocument 2025 van de Commissie Dijkgraaf 'Chemistry & Physics, Fundamental for our Future'. Het plan bouwt voort op de sterke pijlers van de Nederlandse chemie, de industrie en de wetenschap, die specifiek in Nederland traditioneel een ijzersterke reputatie hebben op het gebied van publiek-private samenwerking.

Het transitieplan beoogt de concurrentiekracht van de Nederlandse chemiesector te helpen versterken met een vernieuwd programma voor onderzoek en innovatie dat oplossingen creëert voor maatschappelijke vraagstukken. Het plan, Chemie maakt het verschil, behelst onder andere een vereenvoudigde en daardoor toegankelijkere organisatiestructuur, een betere aansluiting van de Topsector bij de EU Grand Challenges en een regionaal verankerd steunpunt voor het MKB. Van Harten heeft de minister gevraagd de benodigde middelen beschikbaar te stellen, zodat de met het plan beoogde transitie kan worden gerealiseerd.

Doel Transitieplan

De Nederlandse chemie behoort wetenschappelijk en industrieel gezien tot de wereldtop. En als maaksector heeft de chemie een unieke uitgangspositie als het gaat om bijdragen aan welvaart en maatschappij. Sinds enkele jaren staat de concurrentiepositie van de chemie in Nederland echter onder druk door ontwikkelingen op de wereldmarkt.

Om de concurrentiedruk te pareren en op de veranderingen in te spelen heeft de chemiesector in Nederland ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Die moeten de sector enerzijds in staat stellen het innovatievermogen en het verdienvermogen optimaal te benutten en anderzijds de positie geven om in te spelen op de geweldige kansen die de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd te bieden hebben.

De transitie van de Nederlandse chemiesector is ook noodzakelijk vanwege de gewijzigde financiering van Technologische Topinstituten per 1 januari 2014. Gezien de successen van publiek-private samenwerking in de Nederlandse chemie is het een gezamenlijke inspanning waard om de succesfactoren van deze samenwerkingen in de nieuwe situatie te behouden.

Transitie 2014-2016

De transitie van de bestaande structuren naar een nieuwe en dynamische structuur met toekomstgerichte programma’s moet zich voltrekken in de periode 2014-2016. In deze periode en daarna dienen de schaarse financiële middelen dynamisch te worden ingezet om de chemiesector in staat te stellen de kansen telkens daar te kunnen oppakken waar de chemie het verschil kan maken. De komende maanden zullen betrokken instanties vanuit overheid, bedrijfsleven en wetenschap verder met elkaar in gesprek gaan om het plan daadwerkelijk te implementeren. NWO Chemische Wetenschappen is nauw betrokken bij de ontwikkelingen. 

Een centrale programmering zal ruimte bieden aan bottom-up initiatieven uit het brede chemieveld, onder andere vanuit de sterke ’regionale clusters in Nederland. De nieuwe structuur maakt ook een betere samenwerking mogelijk met andere topsectoren zoals Agri & Food, Energie, Life Sciences & Health en High Tech Systemen & Materialen en een sector brede ondersteuning van het MKB.

Lees hier het Transitieplan

Meer informatie

Mark Schmets, Manager Chemie NWO CW, tel.  070 344 05 37, e-mail m.schmets@nwo.nl

Bron: NWO