Onderzoekers maken plastic uit plantaardige olie

24 juli 2014

Onderzoekers in het team van projectleider dr. Leo de Graaff van de Universiteit Wageningen, zijn erin geslaagd om op proefschaal plastic te maken uit plantaardige olie.

Met behulp van bioinformatica hebben de onderzoekers een functionele classificering van zogenaamde lipoxygenaseenzymen gemaakt en een nieuwe groep enzymen gevonden in schimmels. Met behulp van deze enzymen kunnen (chemische) processen worden ontwikkeld voor het opwaarderen van onverzadigde vetzuren tot functionele verbindingen die gebruikt kunnen worden als lijm, smeermiddel en plastics.

De onderzoekers hebben ook onderzocht of deze enzymen geproduceerd kunnen worden. Dit is getest in bacteriën, gisten en schimmels. Uit de experimenten is gebleken dat dit moeilijk gaat voor lipoxygenases die geïsoleerd zijn uit schimmels. Dit is onder andere te verklaren doordat de beoogde functionele verbindingen chemisch agressief zijn,waardoor het organisme, dat als productiehost wordt gebruikt, er last van heeft. Bovendien werken sommige van deze verbindingen als signaalmolecuul waardoor de interne huishouding van het organisme wordt ontregeld. Uiteindelijk zijn de onderzoekers er in geslaagd om een aantal enzymen op labschaal te produceren en te analyseren. Het is daarbij gelukt om op proefschaal, met behulp van de geproduceerde enzymen, plastic te maken uit plantaardige olie.

Dit onderzoek maakte deel uit van het promotie onderzoek van Ruud Heshof. Hij is thans werkzaam bij het HAN BioCentrein Nijmegen, waar hij onder andere verdere mogelijkheden voor het opschalen van deze enzymen onderzoekt.

Dit onderzoek is mede gefinancierd door NWO Chemische Wetenschappen, ERA-IB project Novelenzyme tools for production of functional oleochemicals from unsaturated lipids.

Bron: NWO