Oproep voor voorstellen die zich richten op revolutionaire verbeteringen van analytische technologieën

Tot 8 juli indienen bij PTA-COAST3

27 mei 2014

Tot 8 juli kunnen wetenschappers aan Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven gezamenlijk aanvragen indienen binnen het onderzoeksprogramma PTA-COAST3, dat zich richt op revolutionaire verbeteringen van analytische technologieën. Deze verbeteringen moeten leiden tot nieuwe tools voor scheiding, meting of detectie die ten gunste komen aan een breed spectrum van disciplines en sectoren, waar de chemie er één van is.

Onderwerpen waarop de aanvragen in deze specifieke ronde dienen aan te sluiten zijn i) orthogonale analyse systemen, ii) analyse aan intacte systemen en oppervlakten, en/of iii) het lab naar het sample toe brengen. Zo moeten de projecten binnen PTA-COAST3 geheel nieuwe of massaal verbeterde analytische scheiding, detectie en metingconcepten opleveren voor synthetische- of biomacromoleculen en/of micro- of nanodeeltjes. Gezocht wordt naar sterke innovaties of zelfs revoluties in deze technologieën, waarvan de Topsector Chemie en minimaal één andere topsector moet profiteren.

Publiek-private samenwerking

Onderzoekers aan een Nederlandse kennisinstelling kunnen binnen deze ronde een aanvraag indienen namens ten minste twee bedrijven en twee kennisinstellingen. De bedrijven moeten een R&D-afdeling in Nederland hebben. Ook hbo-instellingen mogen meedoen in de aanvraag, maar zij kunnen geen directe financiering van NWO ontvangen.

Onderzoeker in bedrijf

Binnen deze ronde ‘Enabling analytical tools for new chemical (and other) innovations’ kan voor 3 mln euro aangevraagd worden, waarvan 900.000 euro (in cash en in-kind) afkomstig is van de deelnemende bedrijven. Per project draagt NWO maximaal 700.000 euro bij. Per project moeten ten minste twee promovendi en/of postdocs worden aangesteld voor de duur van minimaal twee jaar. Deze uitvoerders moeten een deel van de tijd doorbrengen in het laboratorium van één of meer van de private consortiumpartners.  

Praktische informatie

Op 8 juli 2014, 11:59 uur ‘s middags, moeten de aanvragen uiterlijk zijn ingediend. In december neemt het gebiedsbestuur van NWO Chemische Wetenschappen een besluit over de toekenningen en afwijzingen. 


Bron: NWO