MVI ook op de agenda van NWO Chemische Wetenschappen

27 januari 2014

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) doe je samen: NWO heeft hiervoor een onderzoeksprogramma ontwikkeld dat bèta, gamma en alfa onderzoekers en bedrijfsleven uitdaagt hierover samen na te denken. Maar hoe worden innovaties een maatschappelijk verantwoord succes? Na een succesvolle eerste fase geeft NWO in 2014 een vervolg aan het MVI-programma binnen de topsectoren. De Topsector Chemie participeert volop in het nieuwe MVI-programma.

Participatie van Chemie in MVI

De Topsector Chemie participeert volop in het nieuwe MVI-programma dat na een succesvolle eerste fase een vervolg krijgt binnen de topsectoren.  MVI wordt bewust ingestoken vanuit de 3 disciplines alfa, gamma en bèta om vanuit een nieuwe technologie direct de ethische en maatschappelijke aspecten mee te nemen. Dat vergroot de succesvolle toepassing aanzienlijk van een technische innovatie.  In deze opzet draagt het bedrijfsleven bij aan de financiering van het project. 

Neem als voorbeeld de “slimme elektriciteitsmeter” die wat betreft technische innovatie deed wat deze moest doen: meten van energie. De eerste introductie van deze slimme meter werd niet geaccepteerd door de consument omdat de privacy van de klant daarmee niet gewaarborgd was. Het vervolgmodel waarbij alleen de consument inzicht in zijn energie verbruik heeft is daarna wel succesvol gebleken.

Voor meer informatie over de MVI-aanpak, zie de digitale flyer.

Voorbeeld lopend MVI project

 

How to trust a truck | Persuasieve technologie bekijk het filmpje  

In een onderzoeksproject in samenwerking met DAF wordt onderzocht hoe je ervoor kunt zorgen dat technologieën om chauffeurs zuiniger en veiliger te laten rijden, ook werken in de praktijk. De resultaten worden o.a. gebruikt in trainingen voor chauffeurs en in het ontwerp van ondersteunende rijsystemen;

Meer informatie over het MVI-vervolgprogramma 

In de lente van 2014 lanceert NWO een nieuwe call for proposals voor het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI). Binnen de onderzoeken werken alfa-, bèta en gammawetenschappers samen met private partners. De projecten dienen gericht te zijn op een of meerdere van de topsectoren Energie, Life Sciences & Health, Agri & Food, Chemie, High Tech of Water. Topsector Chemie participeert volop in het nieuwe MVI-programma. Meer informatie volgt in de komende nieuwsbrieven van Chemische Wetenschappen

Globale planning

 • Call open: Voorjaar 2014
 • Interessant voor: Chemische onderzoekers, in consortia met alfa- en gammaonderzoekers en private partners.
 • Jaarlijkse MVI-conferentie: 21+22 mei 2014 

Voorlopig globaal tijdpad  

 • Indienen projectidee: Naar verwachting: mei 2014 
 • Deadline subsidieaanvraag: Naar verwachting: augustus 2014

Maatschappelijk verantwoord innoveren is te vinden op www.nwo.nl/mvi

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

 • Marijn Hollestelle (NWO Chemische Wetenschappen) contactpersoon Chemie   
  m.hollestelle@nwo.nl, 070 344 08 63
 • Jasper Roodenburg (NWO Geesteswetenschappen)
  secretaris MVI-programma   
  j.roodenburg@nwo.nl, 070 344 08 06

Bron: NWO