Koers chemie@nwo 2015-2019 in ontwikkeling

24 juli 2014

Het Gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen ontwikkelt op dit moment de strategische koers 2015-2019 waarbij het graag de chemische onderzoekers en andere betrokkenen betrekt.

In oktober vindt hiervoor een speciale strategiebijeenkomst plaats. Afgelopen week ontvingen de CW-projectleiders hierover een e-mail met daarin een toelichting. In lijn met de nieuwe strategie is de TOP-PUNT call 2014-2015 geopend en is de call voor vrije competitie verschoven naar begin 2015. 


21 oktober 2014 - CW-strategiebijeenkomst

Op 21 oktober vond in Amersfoort de eerste CW-strategiebijeenkomst plaats. Ben Feringa, voorzitter van het Gebiedsbestuur en Bert Meijer, lid van het Algemeen Bestuur van NWO ontvouwden in de ochtend de contouren van de nieuwe NWO-strategie 2015-2018 en de koers van de chemie daarin. Een gemengd gezelschap van ongeveer 60 onderzoekers, waaronder ook een aantal vertegenwoordigers van bedrijven en uit aangrenzende disciplines, discussieerde in de middag over het talentbeleid, over de samenwerking tussen universiteiten en NWO en tussen publiek en privaat onderzoek en over de kansen voor chemie om een sterke bijdrage te leveren aan interdisciplinaire onderzoeksvragen.

Na een serie levendige gesprekssessies varieerden de adviezen aan het gebiedsbestuur van het faciliteren van matchmaking tussen onderzoekers en bedrijven -met name MKB- tot uit de chemical comfort-zone stappen als je in interdisciplinaire programma’s stapt en van stevige afspraken tussen NWO en universiteit over de inbedding van impulsfinanciering via Vernieuwingsimpuls of Sectorplan tot het faciliteren van kinderopvang bij grote wetenschappelijke bijeenkomsten.

Het gebiedsbestuur gaat hier de komende twee maanden mee aan het werk en verwacht begin 2015, na de bekendmaking van de Wetenschapsvisie van het kabinet en de NWO-strategie, zijn koers te kunnen presenteren.

Bron: NWO