KIEM-premie voor onderzoek naar gepolijste kristallen

24 maart 2014

Dr. Ludo Juurlink (UL) en René Koper (Surface Preparation Laboratory) hebben recentelijk de derde KIEM-premie van 2014 toegekend gekregen. In KIEM projecten werken de onderzoekers en een MKB-bedrijf een aantal maanden lang samen en delen de opgedane kennis.

Eén van de onderzoeksonderwerpen in de oppervlaktechemie is het begrijpen van de chemische principes van heterogene katalyse. Als modelsystemen in deze fundamentele studies worden nu nog voornamelijk vlakke oppervlakken gebruikt, maar gekromde oppervlakken hebben een aantal voordelen ten opzichte van de vlakke oppervlakken. De samenwerking tussen Juurlink en Koper is gericht op de vraag of gekromde oppervlakken van zuiver, éénkristallijn kobalt en vergelijkbare metalen met eenzelfde kwaliteit gepolijst kunnen worden als vlakke oppervlakken. Als dit inderdaad het geval is, kunnen de gekromde oppervlakken een kleine revolutie veroorzaken in het vakgebied aangezien gekromde oppervlakken meerdere typen ‘active sites’ bevatten in één sample. Fundamenteel begrip van de relaties tussen selectiviteit en activiteit van een katalysator en de grootte en vorm van katalysatordeeltjes zal hierdoor worden bespoedigd.

Over KIEM 

KIEM staat voor ‘Kennis – Innovatie Mapping’ en is één van de publiek-private samenwerkingsvormen van het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties, het onderdeel van het Topconsortium voor Kennis & Innovatie (TKI) dat is ondergebracht bij NWO.  KIEM is voor samenwerkingsprojecten van een midden- of kleinbedrijf met één of meer kennisinstellingen, en voor initiatieven van chemische start-ups. Voor iedere euro inleg van het MKB, legt NWO er vier tegenaan. KIEM-projecten hebben een vaste omvang van 18.750 euro (3.750 euro van MKB; 15.000 van NWO). Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden in de regel binnen zes weken afgehandeld. Sinds de start van het Fonds NCI in het najaar van 2012 zijn er al veertien KIEM-projecten toegekend.  MKB’ers die in groter verband willen samenwerken met kennisinstellingen, kunnen bij het Fonds NCI ook een aanvraag doen voor een Technology Area (TA). 


Bron: NWO