ERA-IB 6de call “Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach”

in samenwerking met EuroTransBio

27 november 2014

Op 1 december 2014 zal de zesde call voor onderzoeksvoorstellen binnen het ERA-NET Industriële Biotechnologie (ERA-IB) voor aanvragen worden opengesteld. NWO stelt voor deze call M€ 0,8 beschikbaar voor Nederlandse onderzoeksgroepen. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 23 februari 2015, 13:00 uur (CET).

De resultaten van de vooraanmeldingen worden medio april 2015 bekend gemaakt. Voor aanvragers die worden uitgenodigd om de aanvraag verder uit te werken, is de deadline voor het indienen van de uitgewerkte aanvraag vastgesteld op 15 juni 2015, 13:00 uur (CET). Eind september/begin oktober 2015 zal de uitslag van de call bekend worden gemaakt. De goedgekeurde projecten starten eind 2015/begin 2016.

Per aanvraag dienen onderzoeksgroepen uit minimaal drie ERA-IB en/of EuroTransBio meefinancierende landen te zijn betrokken en dient tenminste één bedrijf onderdeel uit te maken van het consortium. Naast universiteiten en NWO-instituten staat de call ook open voor HBO-instellingen en TO2-instellingen (TNO, ECN, NLR, Deltares, MARIN en DLO). In de Nederlandse subprojecten dient in alle gevallen een universiteit of NWO-instituut te participeren. De maximale omvang van een Nederlands subproject bedraagt k€ 250.

Let op: samenwerking met het bedrijfsleven en de economische potentie van het project zijn criteria bij de beoordeling. Actieve deelname van minstens één industriële partner in het consortium is verplicht. ERA-IB stelt geen minimum aan de bijdrage van de industriële partner(s), echter de hoogte van de contributie van de industriële partner(s) en de betrokkenheid van de industriële partner(s) in het project geeft het expert panel informatie over de mate van samenwerking met het bedrijfsleven. Het ontbreken van actieve industriële betrokkenheid is van invloed op de beoordeling.  


Call onderwerpen 

De volgende onderwerpen zijn ontvankelijk voor de zesde call:

 • Conversion of industrial by-products and biomass into value-added products;
 • Novel systems for new or more sustainable processes e.g. the use of enzymes, micro-organism and cell- free biosynthesis systems;
 • New compounds from existing, but not well studied biological systems, through a greater understanding of their metabolic pathways;
 • Modelling and optimisation of biological processes;
 • Process development, intensification and/or integration in existing industrial processes e.g. upstream or downstream design, scale-up of biotechnological processes.

Projecten dienen duidelijk het beoogde product en de markt te adresseren, bijvoorbeeld:

 • Bio-based materials;
 • Platform chemicals e.g.  bio-monomers, oligomers and polymers;
 • Pharmaceuticals, functional food/feed ingredients 

Documentatie en informatie 

De call documentatie kan vanaf 1 december 2014 worden geraadpleegd via de ERA-IB website.  

Voor meer informatie over deze ERA-IB call kunt u contact opnemen met het ERA-IB Call Secretariaat: 
mevr. dr. Marion Karrasch, E: ptj-eraibcalloffice@fz-juelich.de   
Website ERA-IB:  www.era-ib.net 

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met NWO Chemische Wetenschappen:
mevr. S. (Susan) Licumahua, E: era-ib@nwo.nl, T: 070 – 344 06 15.

De volgende ERA-IB partnerorganisaties participeren in de call

 • Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), Belgium
 • Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR), Germany
 • Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK)/Freistaat Sachsen, Germany
 • Latvian Academy of Sciences, Latvia
 • Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), Netherlands
 • Norges forskningsråd (RCN), Norway
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Poland
 • Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Portugal
 • Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Romania
 • Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises) (FASIE), Russia
 • Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO), Spain
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK), Turkey
 • Innovate UK, United Kingdom

Door een samenwerking met het ERA-NET EuroTransBio (ETB) participeren ook de volgende partnerorganisaties in de call:

 • Austrian Research Promotion Agency (FFG), Austria
 • Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), Belgium (also partner in ERA-IB-2)
 • Service public de Wallonie, General Directorate for Economy, Employment and Research (SPW-DGO6), Belgium
 • Finnish Funding Agency for Innovation (Tekes), Finland
 • Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Foundation for ssistance to Small Innovative Enterprises) (FASIE), Russia (also partner in ERA-IB-2)


Bron: NWO