Eén miljoen euro voor structuuranalyse van chirale moleculen

27 november 2014

Professor Wybren Jan Buma, verbonden aan het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences van de Universiteit van Amsterdam, en professor Lucas Visscher van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben een Technology Area (TA)-premie van 1,1 miljoen euro ontvangen. Zij werken in dit project samen met de bedrijven Scientific Computing & Modelling N.V. (SCM) en BioTools Inc. Het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties van NWO Chemische Wetenschappen financiert twee derde van de TA-premie en het deelnemende bedrijfsleven een derde.

BioTools Inc. is wereldleider op het gebied van Vibrationele Optische Activiteit instrumentarium dat gebruikt wordt voor het vaststellen van moleculaire chiraliteit en biomoleculaire structuurbepaling. SCM N.V. is gespecialiseerd in software voor het modelleren van materialen op atomaire schaal. 

Wybren Jan Buma

Buma en Visscher gaan samen met deze bedrijven, twee promovendi en een postdoc een “Vibrational Optical Activity analysis toolbox” ontwikkelen, zodat op een veel snellere en makkelijkere manier uit chiroptische spectra de moleculaire stereochemie en conformatie afgeleid kan worden. 

Lucas Visscher

In de afgelopen jaren is namelijk mede door het NWO CW-VENI-onderzoek van theoretisch chemicus Nicu in Amsterdam, de theoretische beschrijving en de experimentele aanpak van spectroscopische technieken om de stereochemie van chirale moleculen te bepalen, sterk verbeterd. In dit project worden deze verbeteringen geïntegreerd tot een gebruikersvriendelijk analytisch instrument. Ook Nicu zal bij het project betrokken zijn. Verwacht wordt dat veel (farma)bedrijven en onderzoeksinstellingen deze techniek als “routine techniek” in huis willen hebben.

Over TA

TA is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties vanuit NWO Chemische Wetenschappen (CW). Een TA is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen minstens twee bedrijven en minstens twee kennisinstellingen. De gezamenlijke vraag vanuit verschillende bedrijven wordt door verschillende onderzoeksorganisaties onderzocht. TA's worden voor 1/3 gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 2/3 door NWO. De minimum projectgrootte bedraagt 750.000 euro (dus 250.000 euro gezamenlijke bedrijfsbijdrage plus 500.000 euro NWO-bijdrage). Onderwerpen over de volle breedte van de chemie komen voor financiering in aanmerking. 

Bron: NWO