Drie CHIPP's in de C1-katalyse

15 mei 2014

NWO Chemische Wetenschappen heeft uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties (NCI) drie CHIPP-projecten toegekend op het gebied van C1-katalyse. Deze CHIPP-projecten zijn opgezet in samenwerking met NIOK, het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Katalyse. Elk project berust op een samenwerking tussen twee onderzoeksgroepen en één industriële partner. Het totale budget voor de drie projecten bedraagt € 1,7 miljoen waarvoor zes onderzoekers aan de slag zullen gaan. De projecten worden voor 50% door de industriële partners gefinancierd.

De ideale grootte van nikkel deeltjes in katalysatoren: atomen, clusters of deeltje
Prof. Dr. Ir. E.J.M. Hensen (TU/e), Prof. Dr. Ir. B.M. Weckhuysen (UU) en BASF
Katalysatoren zijn essentieel voor de chemische industrie, bijvoorbeeld om aardgas te verwaarden  naar allerlei nuttige tussen- en eindproducten. Normaliter geldt dat hoe kleiner de deeltjes zijn, hoe  groter hun oppervlak en hoe actiever ze zijn als katalysatoren. Echter, dergelijke deeltjes krijgen  speciale eigenschappen als ze kleiner worden dan ongeveer 10 nanometer. Om betere katalysatoren  te ontwikkelen voor de toekomst is het nodig om precies te begrijpen hoe het katalytische gedrag  afhangt van de grootte van de metaaldeeltjes op het dragermateriaal. 

Van aardgas naar benzeen – nieuwe reactoren, nieuwe katalysatoren
Prof. dr. ir. E.J.M. Hensen (TU/e), Prof. dr. ir. F. Kapteijn (TUD) en SABIC
Aardgas, de schoonste van de fossiele brandstoffen, zal in de komende decennia een grote rol spelen in onze energievoorziening. Daarnaast is het belangrijk om uit aardgas op een economische wijze aromaten te maken. Dit project ontwikkelt optimale katalysatoren voor nieuwe reactorconcepten die de directe omzetting van aardgas in benzeen mogelijk moeten maken.

Van aardgas naar plastic; een oude droom bereikbaar met nieuwe techniek?
Prof.dr.ir. L. Lefferts (UT), DIFFER en Sasol South Africa
Plastics als polyetheen (plastic zakjes, en veel meer) maken uit goedkoop aardgas? De technologie is er, maar is nogal omslachtig en duur omdat het met een omweg moet. Daarom is een proces in een enkele stap een lang gekoesterde wens, maar ondanks alle pogingen werkt dat onvoldoende om een fabriek te kunnen bouwen. Dit project gaat de vraag beantwoorden of een combinatie van plasma-chemie en katalyse een oplossing is. 

Over CHIPP

CHIPP staat voor ‘Chemical Industrial Partnership Programme’ en is één van de publiek-private samenwerkingsvormen van het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties (NCI). Het Fonds NCI is de bijdrage van NWO aan de Topsector Chemie, in het bijzonder het Topconsortium voor Kennis & Innovatie (TKI) Nieuwe Chemische Innovaties. CHIPP-subsidies zijn bedoeld voor samenwerkingsprojecten van één bedrijf met minimaal twee onderzoeksorganisaties. Het bedrijf neemt 50% van de kosten (in cash) voor zijn rekening, NWO bekostigt de andere helft. De volgende deadline voor indiening van CHIPP-aanvragen in het Fonds NCI is 9 september 2014. 

Vooraankondiging: TA C1-katalyse

Gekoppeld aan bovengenoemde CHIPP's verwacht NWO-CW binnenkort een call for proposals te lanceren eveneens op het gebied van C1 katalyse. Het betreft een Programmatische Technology Area met financiering vanuit het Fonds NCI en de drie bedrijven die bij bovengenoemde CHIPP's zijn betrokken: BASF, SABIC en Sasol. Details over de call en indieningsvoorwaarden zullen worden gepubliceerd op deze website en (onder andere) via de NWO-CW nieuwsbrief onder de aandacht gebracht.


Bron: NWO