3,75 mln voor internationale samenwerking biobased onderzoek Nederland – Brazilië

15 januari 2014

Na eerdere internationale samenwerkingsprogramma’s met China en India gaat ook het eerste programma van NWO met Brazilië van start. Daarmee wordt verdere invulling gegeven aan de internationaliseringsagenda van NWO om door middel van strategische samenwerking met de zogenoemde emerging science nations de positie van Nederlands onderzoek verder te versterken. Bovendien levert NWO met het onderwerp Biobased Economy met dit programma een belangrijke bijdrage aan het topsectorenbeleid en de koers van de topsectoren Chemie, Agri&Food en Energie.

De samenwerking met Brazilië behelst de toekenning van dertien onderzoeksprojecten op het gebied van Biobased Economy voor een totaalbedrag van 3,75 mln euro. Het Algemeen Bestuur van NWO draagt 2,75 mln euro bij, NWO Chemische Wetenschappen en Aard- en Levenswetenschappen gezamenlijk 1 mln euro. In de projecten gaan onderzoekers in Nederland en Brazilië een aantal jaar intensief samenwerken en de opgedane kennis delen. In Nederland zullen dertien aio’s en postdocs aan de slag gaan, aan Braziliaanse zijde wordt eenzelfde inspanning geleverd. Uitwisseling waarbij Braziliaanse onderzoekers naar Nederland komen en vice versa maken een vast onderdeel uit van ieder project. 

Biobased Economy

Biobased Economy is een alternatief voor de huidige op aardolie gebaseerde economie waarin we zo effectief en efficiënt mogelijk gebruik gaan maken van gewassen en biomassa om de samenleving te voorzien van voeding, veevoer, materialen, chemicaliën, energie en brandstof. Veel onderzoek is nog nodig. In dit programma bundelen beide landen hun krachten, waarbij de Nederlandse sterktes in innovatieve landbouw, ecologie, chemie en biotechnologie gekoppeld worden aan de opkomende kennis in Brazilië met zijn enorme biomassapotentieel. De gezamenlijke projecten richten zich op gewasverbetering, duurzame landbouw, bioraffinage en biomassaconversie naar chemicaliën en brandstoffen.

Proces internationale samenwerking, beoordeling en selectie

Eerder schreef NWO met zowel haar Braziliaanse federale zusterorganisatie CNPq als met haar counterpart in de staat São Paulo FAPESP een call uit. In een gezamenlijk beoordelingsproces met internationale adviseurs zijn 34 voorstellen beoordeeld in de ronde met CNPq en 19 in de ronde met FAPESP. In totaal zijn zes respectievelijk zeven onderzoeksprojecten gehonoreerd. 

Gehonoreerde projecten

Ronde met CNPq (National Council for Scientific and Technological Development) 

Dr. ir. R.J.M. Kormelink (Wageningen Universiteit & Researchcentrum) en Dr. R.O. Resende (Universidade de Brasília)
Towards broad, stable and durable resistance against Tospoviruses and Begomoviruses in Solanum Lycopersicon 

Prof. dr. A. Kolb (Technische Universiteit Eindhoven) and Prof. dr. J. Dupont (UFRGS)
Development of Innovative Catalysts for Syngas Adjustment and Fischer-Tropsch Synthesis from Biomass for Integrated and Decentralised Production of Renewable Synthetic Fuels – DICAFIR 

Prof. dr. H.J. Bouwmeester (Wageningen Universiteit & Researchcentrum) en Dr. CAC Carollo (INAU)
Sustainable bisabolol production from renewable resources
 

Prof. dr. ir. A.Y. Hoekstra (Universiteit Twente) en Prof. Q. de Jong van Lier (Universidade de Sao Paulo)
Agricultural resource efficiency and reduction of impacts under land-use and climate change scenarios in Brazil 

Dr. H.W.M. Hilhorst (Wageningen Universiteit & Researchcentrum) en Dr. E.A.A. da Silva (Universidade Estadual Paulista) 
Genetic and molecular basis of chlorophyll retention in soybean seed
  
Dr. E.E. Kuramae (Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)) en Dr. P.D.Silveira (Instituto Agronômico Campinas (IAC)) 
Harnessing the rhizosphere microbiome to enhance plant productivity 

Ronde met FAPESP (São Paulo Research Foundation) 

Prof. dr. A.P.C. Faaij (Universiteit Utrecht) en A.C. da Silva Walter (Universidade Estadual de Campinas)
Sustainable development potentials and pathways for biobased economy options: an integrated approach on land use, energy system and economy and environment

Dr. ir. G.F. Wiegertjes (Wageningen Universiteit & Researchcentrum) en Dr. F. Pilarski (Universidade Estadual Paulista)
Use of branched 1,3/1,6 beta glucan, MacroGard®, a waste product of the production of sugar and ethanol from baker's yeast, to stimulate the innate immune system of farmed fish 

Dr. E.E. Kuramae (Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)) en Dr. H. Cantarella (Instituto Agronômico Campinas (IAC)) 
Microbial networks in control of greenhouse gases emissions in Bio-based agriculture - MiniBag
  
Prof. dr. L.E.M. Vet (Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)) en Prof. dr. L.A. Daniel (Universidade de São Paulo)
Recovering nutrients and carbon from concentrated black water
  
Dr. D.J. Scheffers (Rijksuniversiteit Groningen) en Dr. H. Ferreira (Universidade Estadual de Campinas)
New environmental-friendly compounds to combat citrus canker
  
Dr. J. Falcão Salles (Rijksuniversiteit Groningen) en Dr. F. Dini Andreote (Universidade de São Paulo)
Microbial Consortia for Biowaste Management - Life cycle analysis of novel strategies of bioconversion (MICROWASTE)
  
Dr. W.M. van Gulik (Technische Universiteit Delft) en Dr. J.G. Cabrera Gomez (Universidade de São Paulo)
Programmable balancing of growth and formation of polyhydroxyalkanoates in Escherichia coli 

Bron: NWO