€ 11 miljoen voor excellent onderzoek chemie

7 mei 2014

NWO Chemische Wetenschappen verdeelt € 11 miljoen onder excellente wetenschappers via de TOP-, ECHO- en ECHO-STIP-subsidies. Hiermee kunnen in totaal 33 onderzoeksprojecten over de gehele breedte van de chemie van start gaan.

De TOP-subsidies van NWO Chemische Wetenschappen (CW) bedragen € 780.000 euro en zijn bedoeld om innovatieve onderzoekslijnen van gevestigde onderzoeksgroepen te versterken of uit te breiden. Daarmee kunnen zij inhoudelijk nieuw onderzoek gaan doen, of onderzoek in nieuwe samenwerkingsverbanden gaan uitvoeren.

De ECHO-subsidies van € 260.000 euro bieden onderzoekers de kans om creatieve, risicovolle ideeën uit te werken, die de kiem kunnen zijn voor onderzoeksthema’s van de toekomst. De ECHO-STIP-subsidies van € 260.000,- tot slot, zijn een specifieke stimulans voor nieuw benoemde onderzoekers op zogeheten 'chemische zwaartepunten', die de commissie-Breimer per universiteit heeft vastgesteld in het Advies implementatie Sectorplan natuur- en scheikunde.

In totaal ontving NWO-CW 31 aanvragen voor TOP (5 toekenningen), 129 voor ECHO (19 toekenningen) en 21 voor ECHO-STIP (9 toekenningen).

Toekenningen TOP-, ECHO-, ECHO-STIP-subsidies 2013-2014

(alfabetische volgorde per focusgebied) 

FOCUSGEBIED CHEMIE IN RELATIE MET BIOLOGISCHE/MEDISCHE WETENSCHAPPEN 

TOP-subsidie

 • Prof. dr. S.J. Marrink (RUG) – “Computational Microscopy of Cellular Membranes”
 • Prof. dr. ir. A.J. Minnaard (RUG) – “Palladium Catalysis enabling Chemical Biology”
 • Prof. dr. ir. R.V.A. Orru (VU) – “One-pot Cascade Syntheses using Multicomponent Reactions and Biocatalysis”
 • Dr. A. Perrakis (NKI) – “Structural and chemical basis for the biosynthesis and propagation of base J”

ECHO-subsidie

 • Prof. dr. E.J. Boekema (RUG) – “A large Photosystem I supercomplex active in cyclic electron transport”
 • Dr. M. Boxem (UU) – “Proteomic and functional studies of the ezrin-radixin-moesin protein ERM-1 in C. elegans”
 • Prof. dr. L.M.C. Buydens (RUN )– “Efficient pre-processing selection”
 • Dr. M.I. Huber (UL) – “Disease-Active States of Alzheimer's Amyloid-beta Peptide by High-Field EPR”
 • Dr. J.H. van Maarseveen (UvA) – “Cu-promoted Epimerization-free C-terminal Peptide Elongation”
 • Prof. dr. E.J. Snijder (LUMC) – “Protein-directed ribosomal frameshifting: a novel mechanism of non-canonical translation”
 • Dr. M. van der Stelt (UL) – “Novel Chemical Tools for Target Validation in Neuroinflammation”
 • Dr. C.S. Testerink (UvA) – “Clathrin-mediated endocytosis in plant salt stress responses: unravelling the biochemical basis”
 • Prof. dr. C.P. Verrijzer (EMC) – “Polycombing chromatin and beyond”
 • Prof. dr. S. de Vries (TUD) – “Electron transfer and hydride transfer reactions in respiratory enzymes with long redox chains”

ECHO-STIP-subsidie

 • Prof. dr. I.J.P. de Esch (VU) en dr. M. Wijtmans (VU) – “Breaking the equilibrium dissociation constant into fragments: The use of binding kinetics and thermodynamics in the development of selective phospodiesterase TbrPDEB1 ligands”
 • Dr. A.K.H. Hirsch (RUG) en prof. dr. L. Dijkhuizen (RUG) – “Selective small-molecule inhibitors of glucansucrases as chemical probes and potential toothpaste additives”
 • Dr. J.J. Jansen (RUN) en prof. dr. L. Koenderman (UMCU) – “Deep Profiling with Flow Cytometry, novel chemometric methodology for Personalized Health (DeepFlow)”
 • Dr. C. Ottmann (TU/e) – “Small-molecule stabilization of 14-3-3 Protein-Protein Interactions in Metabolic Diseases” 

FOCUSGEBIED CHEMIE IN RELATIE MET FYSICA/MATERIALEN 

ECHO-subsidie

 • Prof. dr. A.M. Brouwer (UvA) en prof. dr. D. Bonn (UvA) – “In touch with fluorescent probe molecules: microscopic visualization of contacts and friction”
 • Dr. H.M. Cuppen (RUN) en prof. dr. ir. G.C. Groenenboom (RUN) – “Energy Dissipation and its Effect on the Local Environment”
 • Dr. C. de Mello Donega (UU) – “Ultrathin Colloidal Nanosheets of Metal Chalcogenides: New Materials for 2D Excitons and Plasmons”
 • Dr. A.V. Petukhov (UU) en prof. dr. A.P. Philipse (UU) – “Chiral colloids”
 • Dr. ir. T.J. Savenije (TUD) – “Revealing charge carrier generation and transport in organometal halide perovskites: Towards rational design of optoelectronic materials”
 • Prof. dr. L.D.A. Siebbeles (TUD) – “Influence of nanocrystal shape on dynamics of charges and trions”
 • Dr. R.J. de Vries (WUR) – “An artificial virus replicating in a cellular host: orthogonal self-assembly in complex biomolecular mixtures”

 

ECHO-STIP-subsidie

 • Dr. R.E. Kieltyka (UL) – “Applying autonomous biomolecular cascade reactions to synthesize novel hybrid nucleic acid-graft copolymeric materials”

 

FOCUSGEBIED CHEMIE IN RELATIE MET TECHNOLOGIE/DUURZAAMHEID 

TOP-subsidie

 • Prof. dr. ir. J.A.M. Kuipers (TU/e) en dr.ir. N.G. Deen (TU/e) – “First-principles based multi-scale modelling of transport in reactive three-phase flows”

 

ECHO-subsidie

 • Dr. C. Fonseca Guerra (VU) en prof. dr. F.M. Bickelhaupt (VU) – “Computational Design of Supramolecular Self-Assembling Materials based on a Condensed-Phase Molecular Orbital Theory”
 • Dr. S.R. Harutyunyan (RUG) – “Catalytic asymmetric methods for synthesis of diary alcohols, diarylamines and aminoesters with quaternary stereocenters”

 

ECHO-STIP-subsidie

 • Dr. D.G.H. Hetterscheid (UL) – “Cytochrome C Oxidase mimics for use in catalytic water oxidation”
 • Prof. dr. S.R.A. Kersten (UT) en dr. ir. D.W.F. Brilman – “Thermochemical production of chemicals and fuels from lignocelluloses; Pyrolysing demineralized biomass”
 • Dr. M.E. Moret (UU) – “A bifunctional approach to the hydrogenation of CO2-derived substrates catalysed by earth-abundant metals”
 • Dr. A. Schallmey (UvA) – “Degradative enzymes in a synthetic context: Etherase-catalysis for the sustainable synthesis of enantiomerically pure beta-ketoethers and beta-ketosulfides”

 

Populaire samenvattingen toegekende TOP-, ECHO-, ECHO-STIP-subsidies 2013-2014

(alfabetische volgorde per focusgebied) 

FOCUSGEBIED CHEMIE IN RELATIE MET BIOLOGISCHE/MEDISCHE WETENSCHAPPEN 

TOP-subsidie

Prof. dr. S.J. Marrink (RUG) – “Celmembranen bestudeerd met virtuele microscopie” Om binnen in een biologische cel te kijken, met atomaire resolutie, is virtuele microscopie nodig. Met een virtuele microscoop, een computer cluster waarop multi-schaal simulaties draaien, kunnen onderzoekers cellulaire processen in detail ontrafelen.

Prof. dr. ir. A.J. Minnaard (RUG) – “Palladiumkatalyse maakt Chemische Biologie mogelijk”
Het selectief modificeren van grote biomoleculen zoals koolhydraten en eiwitten is een enorme uitdaging in de organische chemie. Daarvoor zullen nieuwe palladium-gebaseerde katalysatoren worden ontwikkeld. Selectieve oxidatie en verdere modificatie van bestaande aminoglycoside- en glycopeptideantibiotica moet de bestaande bacteriële resistentiemechanismen kunnen omzeilen. Daarnaast zal er een chemische methode worden ontwikkeld om eiwitten te fosforyleren en sulfateren.

Prof. dr. ir. R.V.A. Orru (VU) – “Moleculen maken in één “pot”
Inefficiënte productieprocessen voor medicijnen belasten onze leefomgeving onverantwoord. De kosten voor medicijnontwikkeling en -gebruik stijgen intussen tot astronomische bedragen (“verouderende” samenleving). Daar gaan wij wat aan doen door natuurlijke katalysatoren (enzymen) in één pot te combineren met cascade reacties om zo op economische en duurzame wijze deze moleculen te maken.

Dr. A. Perrakis (NKI) – “Hoe wordt DNA base J in tropische parasieten aangemaakt en hoe kunnen we die aanmaak blokkeren?”
Naast de DNA bouwstenen A, T, G en C, bevat het DNA van sommige tropische ziekteverwekkers ook base J, een nieuwe DNA bouwsteen, die in Amsterdam is ontdekt. Wij weten nu hoe base J wordt aangemaakt en wij willen geneesmiddelen vinden die deze aanmaak kunnen verstoren. Daartoe willen we de aanmaakreacties in detail bestuderen en de structuur ophelderen van de daarbij betrokken enzymen.

ECHO-subsidie

Prof. dr. E.J. Boekema (RUG) – “Een dynamisch fotosysteem-supercomplex in de fotosynthese”
Fotosynthese is van wereldwijd belang. De eiwitcomplexen Fotosysteem 1 en 2 en Cytochroom b6f zijn verantwoordelijk voor de eerste stappen waarin energie uit zonlicht wordt gefixeerd. Met
elektronenmicroscopie willen we onderzoeken hoe in planten een supercomplex van Fotosysteem 1-Cytochroom b6f in elkaar zit en hoe dit efficiënt functioneert in membranen.

Dr. M. Boxem (UU) – “Organisatie van membraan domeinen door ERM eiwitten”
Celmembranen en het onderliggende cytoskelet zijn in dierlijke cellen vaak in verschillende compartimenten opgedeeld, die elk specifieke functies vervullen. ERM eiwitten zijn belangrijk voor de koppeling en communicatie tussen het celmembraan en het cytoskelet. Hier bestuderen wij hoe de activiteit van ERM eiwitten in een levend organisme gereguleerd wordt.

Prof. dr. L.M.C. Buydens (RUN) – “Efficiënte selectie van data-voorbewerkingsmethoden”
Een data-tsunami ontwikkelt zich door snelle ontwikkelingen in de analytische chemie. Al deze data moet worden voorbewerkt om ze geschikt te maken voor data-analyse. Om de beste voorbewerkingsmethode te bepalen is een efficiënte selectie nodig, omdat de tsunami ons niet meer toestaat uitgebreid onderzoek te doen naar de beste voorbewerkingsmethode(s).

Dr. M.I. Huber (UL) – “Ultra-hoogveld EPR: Hoe klonteren de eiwitten van Alzheimers ziekte”
Wij willen de aggregatie van eiwitten onderzoeken, die voor de ziekte van Alzheimer belangrijk zijn. Met geavanceerde elektron-spin-resonantie methodes en met behulp van onze wereldwijd unieke hoogveld EPR-spectrometer gaan wij de structuur en compositie van zulke aggregaten meten. De kennis van deze structuren is essentieel om de ziekte te bestrijden.

Dr. J.H. van Maarseveen (UvA) – “Koper gekatalyseerde peptide-synthese”
Eiwitten zijn biopolymeren opgebouwd uit aminozuren. Het aaneenrijgen van aminozuren geschiedt met koppelingsreagentia waarvan minstens equimolaire hoeveelheden benodigd zijn. Peptiden (dat zijn kleine eiwitten) zijn belangrijke moleculen met talrijke toepassingen. Deze worden synthetisch bereid in de richting van de N-terminus. Activering van de C-terminus zonder verlies van de stereochemie is met de huidige technieken slechts mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Recent hebben wij gevonden dat activering van de C-terminus van een peptide als arylester mogelijk is met een koper-gekatalyseerde reactie tussen het carbonzuur en arylboroxines. Deze estervorming verloopt met volledig behoud van de stereochemie. Dit onderzoek behelst de optimalisatie van de Cu(II)-gekatalyseerde peptide activering en
verdere ontwikkeling in toepassingen zoals de koppeling van peptidesegmenten en de ringsluiting van gespannen cyclische peptiden.

Prof. dr. E.J. Snijder (LUMC) – “Simultaanvertaling van een viraal genoom”
Cellulaire ribosomen ‘vertalen’ de genetische 4-lettercode in eiwitten. Virussen hebben geen eigen ribosomen en misbruiken daarom ribosomen van geïnfecteerde cellen om hun eiwitten te maken. Dit project richt zich op een nieuwe virale truc, waarmee ribosomen worden gemanipuleerd om hetzelfde stuk van het virale genoom in verschillende eiwitten te vertalen.

Dr. M. van der Stelt (UL) – “Ontwerp en synthese van nieuwe kandidaat geneesmiddelen voor neurodegeneratieve ziekten”
In dit voorstel gaan de onderzoekers op zoek naar nieuwe moleculen die gebruikt kunnen worden voor de behandeling hersenziekten, zoals de Ziekten van Alzheimer en Parkinson. De onderzoekers gaan nieuwe moleculen ontwerpen met geavanceerde computermodellen, synthetiseren en testen in cellen en diermodellen.

Dr. C.S. Testerink (UvA) – “De rol van eiwit-membraan interacties in de reactie van plantenwortels op zoutstress”
Als planten blootgesteld worden aan zout in de bodem, leidt dit tot dramatische veranderingen in hun celmembranen, die de wortels in staat stellen weg te groeien van de hoge zoutconcentraties. Hier zoomen we in op de biochemische basis: de interactie van membranen met eiwitten die deze respons mogelijk maken.

Prof. dr. C.P. Verrijzer (EMC) – “Het balanceren van celdeling en celdifferentiatie”
De verschillen tussen b.v. stam, huid, of hersen cellen wordt bepaald door welke genen aan staan. Indien dit fout gaat, kan dit leiden tot ziekten zoals kanker. Dit project bestudeert de chemische processen die genen aan- of uitzetten en hoe dit gekoppeld is aan celdeling.

Prof. dr. S. de Vries (TUD) – “De Wet van Ohm voor redox enzymen”
Redox enzymen spelen een belangrijke rol in de energiestofwisseling van de cel en bevatten
ijzerdraadjes waarvan de ijzeratomen binnen 1.5 nm van elkaar liggen om snel en effectief electronen over te dragen. In dit onderzoek wordt de Marcus theorie voor electronenoverdracht getest, de moleculaire versie van de Wet van Ohm.

ECHO-STIP-subsidie

Prof. dr. I.J.P. de Esch (VU) en dr M. Wijtmans (VU) – “De systematische toepassing van kinetische en thermodynamische bindingsdata om moleculaire interacties te begrijpen: de ontwikkeling van selectieve medicijnen tegen Afrikaanse slaapziekte.”
In dit project zullen kinetische en thermodynamische bindingsdata in combinatie met biocomputationele en röntgendiffractie benaderingen leiden tot een beter inzicht in de moleculaire interactie van kandidaat medicijn moleculen en eiwitten die geassocieerd zijn met een bepaalde ziekte. De resultaten kunnen toegepast worden in de ontwikkeling van medicijnen tegen Afrikaanse slaapziekte.

Dr. A.K.H. Hirsch (RUG) en prof. dr. L. Dijkhuizen (RUG) – “Nieuwe moleculen als magisch tandpasta additief om cariës te voorkomen”
Cariës wordt veroorzaakt door bacteriën, die zuren produceren die het tandglazuur oplossen, en die zich aan het tandoppervlak hechten via een polysaccharidelaag. Wij gaan nieuwe moleculen ontwerpen die de vorming van deze polysaccharidelagen tegengaan. Toevoeging van zulke moleculen aan tandpasta kan een effectieve aanpak zijn om cariës te voorkomen.

Dr. J.J. Jansen (RUN) en prof. dr. L. Koenderman (UMCU) – “Deep profiling with Flow Cytometry: novel chemometric analysis for Personalized Health (DeepFlow)”
Meerkleuren Flow Cytometrie geeft voor elke cel aan wat de functie is in het immuunsysteem. Deze vele functies en hun relaties moeten inzichtelijk worden weergegeven, waarvoor wij ‘chemometrische’ methoden voorstellen, die specifiek zoeken naar zulke relaties in grote datasets. Dit zal de diagnose van complexe ziekten als asthma sterk verbeteren.

Dr. C. Ottmann (TU/e) – “Development of “molecular glues” to study the biology of metabolic diseases”
Metabolic diseases like diabetes and obesity are becoming an immense health problem in Western societies. We aim to develop a new class of molecules for the basic research of these diseases with the prospect to develop these compounds further into drug candidates for the treatment of metabolic diseases.

FOCUSGEBIED CHEMIE IN RELATIE MET FYSICA/MATERIALEN 

ECHO-subsidie

Prof. dr. A.M. Brouwer (UvA) en prof. dr. D. Bonn (UvA) – “Moleculen met gevoel: zichtbaar maken van contacten en wrijving op de nanoschaal” De dynamiek van de fysieke wereld om ons heen wordt grotendeels bepaald door de krachten tussen objecten die elkaar op bepaalde punten raken. In dit project maken we de contacten op de nanoschaal zichtbaar met behulp van fluorescerende moleculen. Met deze techniek toetsen we de natuurkundige theorie van wrijving.

Dr. H.M. Cuppen (RUN) en prof. dr. G.C. Groenenboom (RUN) – “Verhitting van ijs door chemische reacties.”
Verschillende simulatiemethoden bestaan die de evolutie van chemische systemen over lange tijd kunnen simuleren. Deze kunnen echter niet het effect van hitte dat bij reacties vrijkomt meenemen. Deze warmte kan de lokale structuur veranderen of leiden tot verdamping. De onderzoekers zullen een combinatie van technieken inzetten om dit te bestuderen.

Dr. C. de Mello Donega (UU) – “Ultradunne Colloïdale Tweedimensionale Nanokristallen van Halfgeleiders”
In dit onderzoek worden ultradunne (dikte ≤ 2.5 nm) colloïdale 2D-nanokristallen (“nanovelletjes”) van halfgeleiders gemaakt en bestudeerd. Deze materialen hebben bijzondere mechanische, elektronische, en optische eigenschappen, die bepaald worden door de samenstelling, dikte, en vorm van de “nanovelletjes”. Ze zijn daardoor mogelijk toepasbaar in efficiëntere, goedkopere, en flexibelere optoelektronische apparaten.

Dr. A.V. Petukhov (UU) en prof. dr. A.P. Philipse (UU) – “Chirale colloïden”
Onlangs is ontdekt dat suiker- en zeepmoleculen spontaan holle buizen vormen met een interne
glasbolletjes helix. Door het chemisch verkleven van die bolletjes ontstaan, na het oplossen van
de suiker-zeep buizen, vrij bewegende helicale glasketens die unieke mogelijkheden bieden voor
onderzoek aan diffusie en structuurvorming van chirale colloïden.

Dr. ir. T.J. Savenije (TUD) – “Begrijpen en verbeteren van ladingsgeneratie en ladingstransport in organometaal halide perovskiten”
Efficiënties van zonnecellen gebaseerd op organometaal halide perovskiten hebben in enkele jaren een record hoogte van 15% bereikt. In dit onderzoek bestuderen we het mechanisme waarom deze cellen zo goed werken. Met de opgedane kennis kunnen we efficiënties verbeteren en het lood in deze perovskiten vervangen door andere, minder toxische metalen.

Prof. dr. L.D.A. Siebbeles (TUD) – “Invloed van de vorm van nanokristallen op het gedrag van elektrische ladingen”
Elektrische ladingen gedragen zich heel anders in minuscule nanodeeltjes dan in bulk materiaal. Dit vormt de basis voor toepassing van nanodeeltjes in bijvoorbeeld zonnecellen en LEDs. Met oog daarop bestuderen wij het effect van de vorm van nanodeeltjes op de beweeglijkheid van
elektronen en trionen (clusters van drie ladingen).

Dr. R.J. de Vries (WUR) – “Een kunstmatig virus”
Een probleem met huidige nano-objecten die zichzelf assembleren is dat zelf-assemblage alleen lukt als er niet teveel andere moleculen in de buurt zijn. Wij proberen te leren van de natuur door een kunstmatig virus te maken dat zichzelf kan assembleren in de ingewikkelde moleculaire omgeving in een E. coli bacterie.

ECHO-STIP-subsidie

Dr. R.E. Kieltyka (UL) – “Ziektediagnostiek en medicijnafgifte door kracht in aantallen”
Het vroegtijdig detecteren van biomoleculen die een ziekte signaleren, is als het vinden van
een naald in een hooiberg. Onderzoekers zullen gebruik maken van zelf assemblerende
moleculen om signalen geactiveerd door minimale hoeveelheden biomoleculaire markers te
verveelvoudigen en daarmee zowel ongezond weefsel te detecteren als geneesmiddelen toe te
dienen.

FOCUSGEBIED CHEMIE IN RELATIE MET TECHNOLOGIE/DUURZAAMHEID 

TOP-subsidie

Prof. dr. ir. J.A.M. Kuipers (TU/e) en dr. ir. N.G. Deen (TU/e) – “Fundamentele multi-schaal modellering van transport verschijnselen in reagerende drie-fasen stromingen” In dit project onderzoeken we veel voorkomende, zeer complexe, reactieve driefasen gas-vloeistof-vast systemen. We doorbreken de status quo, d.m.v. een fundamentele multischaal aanpak, waarbij de interactie van bellen en deeltjes met de vloeistoffase wordt uitgedrukt in de vorm van sluitingsrelaties verkregen uit directe numerieke simulatie. Voor de beschrijving van grootschalige systemen gebruiken we een zeer efficiënt Euler-Lagrange model. Simulatieresultaten worden gevalideerd a.d.h.v. meetresultaten van hogesnelheidscamera’s en laser geïnduceerde fluorescentie.

ECHO-subsidie

Dr. C. Fonseca Guerra (VU) en prof. dr. F.M. Bickelhaupt (VU) – “Zelf-redzame moleculen ontwerpen”
Supramoleculaire chemie gaat uit van moleculen die zelfstandig op de juiste plaats weten te komen. In dit project wordt met quantum modeling onderzocht hoe moleculen dit doen om vervolgens een routeplan voor deze moleculen te berekenen. Dit zal leiden tot een gerichter design van efficiëntere en slimmere supramoleculaire materialen.

Dr. S.R. Harutyunyan (RUG) – “Katalytische asymmetrische methodieken voor de synthese van diarylalcoholen, diarylamines en aminoësters met quaternaire stereocentra”
Hydrofobe diarylmethylalcoholen en diarylmethylamines zijn veelgevraagd in de farmaceutische industrie vanwege hun toepassing als remmers van een scala aan doelen. De katalytische systemen die in dit project ontwikkeld zullen worden, beloven nieuwe methodieken te ontsluiten voor de synthese van kleine, enantiopure moleculen relevant voor industriële synthese en de farmaceutische industrie.

ECHO-STIP-subsidie

Dr. D.G.H. Hetterscheid (UL) – “Katalyse tegen de klok in”
Aangepaste model systemen van Cytochrome C oxidase zullen worden gebruikt om in plaats van zuurstof reductie, de tegenovergestelde reactie, water oxidatie te katalyseren. Deze nieuwe katalysatoren zullen in detail worden bestudeerd om uiteindelijk gebruikt te kunnen worden bij het omzetten van zonlicht in zuurstof en een chemische brandstof zoals waterstof.

Prof. dr. S.R.A. Kersten (UT) en dr. ir. D.W.F. Brilman (UT) – “Productie van chemicaliën en brandstoffen uit vezelachtige biomassa; Pyrolyse van gedemineraliseerde biomassa”
Vezelachtige biomassa wordt gezien als geschikte bron voor de productie van biobrandstoffen en biochemicaliën. In dit project wordt een proces inclusief de onderliggende chemie bestudeerd dat de biomassa eerst grotendeels ontdoet van mineralen en vervolgens thermisch omzet bij ~ 500 °C.

Dr. M.E. Moret (UU) – “Schone brandstof uit kooldioxide en waterstof”
Katalysatoren worden gebruikt om chemische reacties sneller en schoner te laten verlopen. Voor de synthese van schone brandstoffen uit kooldioxide en waterstof wordt het gebruik van nieuwe
katalysatoren op basis van nikkel onderzocht.

Dr. A. Schallmey (UvA) – “Bacteriële enzymen voor toekomstige medicijnen uit biomassa”
Met behulp van nieuw ontdekte bacteriële enzymen worden potentiele medicijnen op een duurzame manier gemaakt. De beoogde verbindingen zijn bedoeld als therapeutica voor de behandeling van momenteel moeilijk te behandelen schimmel- en parasitaire infecties. In de toekomst zou het mogelijk zijn deze (en andere) verbindingen uit biomassa te maken.

Bron: NWO