Bouw European Spallation Source van start

10 oktober 2014

In het Zweedse Lund verrijst de komende jaren een unieke neutronenfaciliteit, de European Spallation Source (ESS). Na jaren voorbereiding door een consortium van Europese landen gaat de bouw 9 oktober van start. Vanaf 2020 zullen onderzoekers van meer dan zestig laboratoria van over de hele wereld hier experimenten uitvoeren. Nederland heeft eerder met het tekenen van een intentieverklaring kenbaar gemaakt het belang van de ESS te zien. NWO denkt namens Nederland mee over het project.

De Technische Universiteit Delft is reeds gestart met het conceptuele ontwerp van instrumentatie voor de ESS. Nederland draagt daarnaast nog niet financieel bij aan de ESS. De European Spallation Source is een neutronenfaciliteit bestaand uit uit een versneller die een sterke neutronenbron genereert, diverse grote neutronen-microscopen en een aantal laboratoria. De bijzondere eigenschappen van neutronen maken het mogelijk structuren te onderzoeken met een grootte variërend van centimeters tot fracties van atoomafstanden. Neutronentechnologie kent een zeer breed toepassingsgebied, van biochemie tot materiaalkunde en van archeologie tot fundamentele natuurkunde.Bron: NWO