Vijftien wetenschapstalenten geven Nederlandse wiskunde impuls

25 februari 2014

Om het universitair wiskundig onderwijs en onderzoek op niveau te houden zijn in totaal vijftien nieuwe tenure track posities aan de Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen gerealiseerd. Deze tijdelijke posities aan wetenschappelijke instituten helpen veelbelovende jonge wetenschappers verder in hun carrière maar zorgen ook dat het niveau van de wiskundig hoog blijft. De tenure tracks worden betaald uit de vier miljoen euro financiering die beschikbaar is gesteld door het ministerie van OCW aan NWO Exacte Wetenschappen.

Binnen een tenure track positie krijgt de getalenteerde wetenschapper een bepaalde tijd om te bewijzen dat hij/zij een plek verdient in de vaste wetenschappelijke staf van een instituut als universitair docent of hoofddocent.
De vijftien gerealiseerde tenure track posities in de wiskunde zijn opgevuld door zeer talentvolle wiskundigen, die hiermee een flinke stap in hun wetenschappelijke carrière zetten. Zij geven de wiskundige staf in Nederland een stevige impuls, om zo de groeiende studentenaantallen te kunnen bedienen en het wiskundig onderzoek op niveau te houden en te kunnen blijven bijdragen aan technologische innovaties.

De posities zijn verdeeld binnen de vier wiskundeclusters (DIAMENT, NDNS+, GQT en STAR). Deze samenwerkingsverbanden op die gebieden in de wiskunde waarop Nederland het best presteert, geven kritische massa en focus aan het wiskunde-onderzoek. De vijftien nieuwe aanstellingen zijn verspreid over in totaal tien wiskunde-instituten in Nederland, die ook zelf meebetalen aan de beschikbare posities.

Meer info over wiskundeclusters: www.nwo.nl/wiskundeclusters

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen

Programma

Wiskundeclusters

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)