Financiering uit Technology Area (TA) om nieuwe antibiotica te vinden

8 juli 2014

Prof. Gilles van Wezel (UL) heeft een Technology Area (TA)-premie van 1,4 miljoen euro ontvangen. Twee derde van dit bedrag wordt door NWO-CW gefinancierd en een derde door het bedrijfsleven. Samen met Leidse en Groningse collega’s en de bedrijven BaseClear, Dupont, Naturalis Biodiversity Centre, Hitexacoat, Enzypep en MADAM Therapeutics gaat Van Wezel met drie promovendi en twee postdocs het gif van slangen en schorpioenen onder de loep nemen.

Zij gaan daarin op zoek naar onbekende stoffen met een sterke antimicrobiële werking. De geselecteerde stoffen zullen in geschikte (expressie)systemen in grotere hoeveelheden gesynthetiseerd worden, waarna ze gemodificeerd en getest kunnen worden op biologische activiteit, stabiliteit en toxiciteit. Het multidisciplinaire consortium ontwikkelt en implementeert hiervoor nieuwe methoden en technieken op het vlak van synthetische biologie, bio-informatica, genetica en peptide synthese/modificatie. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is het vinden van nieuwe peptideantibiotica ter bestrijding van infectieziekten.

Over TA

TA is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties (Fonds NCI) vanuit NWO Chemische Wetenschappen (CW). Een TA is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen minstens twee bedrijven en minstens twee kennisinstellingen. De gezamenlijke vraag vanuit verschillende bedrijven wordt door verschillende onderzoeksorganisaties onderzocht. TA's worden voor 1/3 gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 2/3 door NWO. De minimum projectgrootte bedraagt 750.000 euro (dus 250.000 euro gezamenlijke bedrijfsbijdrage plus 500.000 euro NWO-bijdrage). Onderwerpen over de volle breedte van de chemie komen voor financiering in aanmerking.

Bron: NWO