KIEM-premie voor verbeterde nano-medicijnen en kinases als diagnosemiddel

24 februari 2014

Twee universitaire onderzoekers hebben recentelijk een KIEM-financiering toegekend gekregen. In KIEM projecten werken de onderzoekers en een MKB-bedrijf een aantal maanden samen en delen de opgedane kennis.

Dr. Jai Prakash (UT) en Cristal Therapeutics, Stabilisation of nanoparticles and quantification of polymeric building blocks (SNAP)
Het gebruik van nano-deeltjes om medicijnen op de juiste plek in het lichaam te bezorgen wordt gezien als een effectieve manier om de werkzaamheid van medicijnen te verhogen en tegelijkertijd de toxiciteit te verlagen. In dit project richten de aanvragers zich op een nieuwe klasse van deze 'nano-medicijnen'. De twee kernpunten zijn de verbetering van de lange-termijn houdbaarheid van deze nanodeeltjes en ontwikkeling van analytische methode om de concentratie uitgangsmateriaal in het eindproduct te kunnen bepalen. Beide onderwerpen zijn essentieel alvorens een eerste klinische test met deze nano- medicijnen.

Dr. Theo M. Luider (Erasmuc MC) en Pepscope B.V., Clinically relevant DNA-PK activity measured by mass spectrometry
De aanvragers gaan een massaspectrometrie-techniek onderzoeken waarmee het mogelijk is om de activiteit van kinases in weefsel te meten. De techniek maakt gebruik van peptides die als substraat fungeren voor het enzym DNA-PK, een DNA-dependent protein kinase. DNA-PK wordt als voorbeeld gebruikt omdat de concentratie van dit enzym significant hoger is in hersentumoren dan in gezond hersenweefsel. De aanpak van de aanvragers kan mogelijk algemeen toegepast worden in de diagnose van allerlei aandoeningen.

Over KIEM 

KIEM staat voor ‘Kennis – Innovatie Mapping’ en is één van de publiek-private samenwerkingsvormen van het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties, het onderdeel van het Topconsortium voor Kennis & Innovatie (TKI) dat is ondergebracht bij NWO.  KIEM is voor samenwerkingsprojecten van een midden- of kleinbedrijf met één of meer kennisinstellingen, en voor initiatieven van chemische start-ups. Voor iedere euro inleg van het MKB, legt NWO er vier tegenaan. KIEM-projecten hebben een vaste omvang van 18.750 euro (3.750 euro van MKB; 15.000 van NWO). Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden in de regel binnen zes weken afgehandeld. Sinds de start van het Fonds NCI in het najaar van 2012 zijn er al dertien KIEM-projecten toegekend. 

MKB’ers die in groter verband willen samenwerken met kennisinstellingen, kunnen bij het Fonds NCI ook een aanvraag doen voor een Technology Area (TA).

Meer over deze en andere mogelijkheden binnen het Fonds NCI 

Bekijk ook het filmpje van de KIEM toekenning 'Water zuiveren met afval?' 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Chemische Wetenschappen

Speerpunt

Bevorderen van kennisbenutting (2011-2014)