1,5 miljoen euro voor wiskundig onderzoek in aardwetenschappen

27 november 2014

Het programma Mathematics of Planet Earth (MPE) beoogt nieuw wiskundig onderzoek op het gebied van de aardwetenschappen te stimuleren. NWO Exacte Wetenschappen wil hiermee jonge wiskundigen op het gebied van toepassingen binnen de aardwetenschappen opleiden en een MPE-netwerk binnen Nederland opzetten. Van de beschikbare 1,5 miljoen euro starten 7 onderzoeksprojecten en vinden diverse programmatische activiteiten plaats.

In 2013 hebben zich meer dan 120 wiskunde-instituten ingezet voor het internationale initiatief onder de UNESCO-vlag Mathematics of Planet Earth 2013 (www.mpe2013.org).
Dit wereldwijde initiatief laat zien wat wiskunde kan betekenen voor de uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien met betrekking tot klimaatveranderingen, duurzaamheid, natuurrampen, ecologie, biodiversiteit, epidemiologie.

Aansluitend op dit initiatief ontwikkelde NWO-Exacte Wetenschappen binnen Nederland een onderzoeksprogramma onder de naam Mathematics of Planet Earth. Dit programma beoogt het stimuleren van wiskundig onderzoek dat bijdraagt aan het beter begrijpen van essentiële dynamica en onzekerheid van “earth systems”.

Onderzoekers konden voorstellen indienen op een drietal thema’s waaraan de wiskunde een bijdrage wil leveren, te weten:

  • Identifying and exploring essential dynamics;
  • Methods for model reduction;
  • Model error and uncertainty quantification.

De zeven projecten die financiering ontvangen zijn:

Killing two birds with one stone: simultaneous estimation and selection of species diversification models
Aanvrager: Prof. dr. E.C. Wit (RUG)

Adaptive Semi-Strong Ecosystem Dynamics
Aanvrager: Prof. dr. A. Doelman (UL)  

Geometric Structure and Data Assimilation
Aanvrager: Dr. S.B. Dubinkina (CWI )

Vertical Mixing and Internal Wave Attractors
Aanvrager: Prof. dr. ir. J.E. Frank (UU) 

Rare Event Simulation for Climate Extremes
Aanvrager: Dr. D.T. Crommelin (CWI) 

Efficient Lyapunov Solver for High-Dimensional Ocean-Climate Models
Aanvrager: Dr. ir. F.W. Wubs (RUG)

Theoretical Estimates of Heat Losses in Geothermal Wells
Aanvrager: Dr. A. Muntean (TU/e)Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)