Vier toekenningen Polair Programma voor het Dirck Gerritsz laboratorium

15 mei 2014

Het Nederlands Polair Programma heeft financiering geboden voor vier nieuwe projecten in het Dirck Gerritsz laboratorium op Antarctica.

Het Dirck Gerritsz laboratorium is begin 2013 geopend op het Rothera onderzoeksstation van de British Antarctic Survey. Voor een optimaal gebruik van het lab organiseerde het Nederlands Polair Programma een nieuwe financieringsronde.

The role of sea ice in Antarctic sulfur and carbon cycles Dr. J. Stefels (Rijksuniversiteit Groningen) Heeft het verdwijnen van zeeijs als gevolg van de klimaatverandering een zelfversterkend effect? Dit project gaat de rol van zeeijs bestuderen in het vastleggen van CO2 en de productie van het klimaat-koelende gas dimethylsulfide. Het onderzoek vindt plaats in een van de snelst opwarmende gebieden van de wereld, de kustwateren van het Antarctische schiereiland. In een unieke tijdreeks van koolstof en zwavelcomponenten die we vanaf januari 2013 daar hebben gemeten, vonden we uitzonderlijke waarden. Die gaan we in dit nieuwe project koppelen aan de dynamiek van zeeijs.

Impacts of marine vertebrates on Antarctic terrestrial food webs and nutrient cycling in an era of climate change Prof. dr. M.A.P.A. Aerts (Vrije Universiteit)
Het effect van zeedieren op Antarctische land‐ecosystemen
Het functioneren van Antarctische land‐ecosystemen wordt erg beperkt door de lage beschikbaarheid van voedingstoffen. Zeedieren zoals pinguins, zee‐olifanten en pelsrobben brengen met hun uitwerpselen lokaal grote hoeveelheden voedingsstoffen mee. We gaan onderzoeken hoe dit het functioneren van deze ecosystemen beinvloedt en hoe zich dat verhoudt tot de directe effecten van klimaatopwarming.

Towards non intrusive, high resolution primary production estimates in the West Antarctic Peninsula region using Fast Repetition Rate fluorometry and experimentally derived electron requirements for carbon fixation (WAP-FRRF)
Prof. dr. A.G.J. Buma (Rijksuniversiteit Groningen)
Hoogwaardige fluorescentiemetingen volgen veranderingen in mariene primaire productie
Het West-Antarctisch Schiereiland (WAP) is een van de snelst opwarmende gebieden op aarde. Door deze opwarming verandert het mariene ecosysteem. Algen, die de basis vormen van de voedselketen, lijken in bepaalde delen van de WAP minder vaak voor te komen. Alleen hoge resolutie veldmetingen kunnen dit echter bevestigen. In dit project ontwikkelen wij een techniek die de primaire productie nauwkeurig kan meten, gebruik makend van hoogwaardige fluorescentiemetingen. De techniek testen we gedurende 2 jaar in het veld.

Quantification and modelling of Fluxes of Persistent organic pollutants (POPs) to Antarctic marine benthic organisms (FluxPOPs)
Dr. ir. N.W. van den Brink (Wageningen Universiteit & Research Centre)
Microverontreinigingen in het Antarctisch milieu
Dit project onderzoekt microverontreinigingen in het Antarctische milieu. Deze verontreinigingen (zoals PCB’s en DDT) komen via atmosferisch transport in Antarctica. Nadat ze in zee komen, zinken ze naar de bodem waar bodemorganismen ze opnemen. Omdat Antarctische bodemorganismen langlevend zijn met een laag metabolisme, kunnen de verontreinigingsconcentraties relatief hoog zijn. Voor een goede risicobeoordeling is juiste informatie essentieel over microverontreinigingen in de Antarctische oceaan, en hoe bodemdieren daaraan blootstaan. Mede op basis hiervan kunnen we bepalen of mondiale achtergrondconcentraties van dit soort stoffen verminderen of juist verhogen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen

Programma

Nederlands polair programma

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Gebiedsspecifieke thema's