Vier nieuwe Aio-projecten in Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

19 augustus 2014

Vier nieuwe aio-projecten kunnen van start gaan binnen de tuinbouw. Voor het programma Graduate school tuinbouw en uitgangsmaterialen hebben masterstudenten zelf een voorstel geschreven, dat een begeleider vervolgens bij NWO heeft ingediend.

Binnen het programma Graduate school tuinbouw en uitgangsmaterialen kunnen excellente masterstudenten zelf, in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven, een voorstel indienen voor promotieonderzoek. Het programma valt onder de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, die in de toekomst een grote behoefte verwacht aan gepromoveerde onderzoekers op dit terrein. Het gebiedsbestuur heeft vier projectaanvragen heeft gehonoreerd. Brancheorganisatie Plantum heeft 75.000 euro bijgedragen aan deze call.

 

Goedaardige bacteriën: het nieuwe natuurlijke pesticide? Eline Verbon, prof. dr. ir. C.M.J. Pieterse - UU
Getting to the root of it: boosting plant health by beneficial root microbes
Zoals goedaardige bacteriën in de darmmicroflora de menselijke gezondheid verbeteren, zo kunnen goedaardige bacteriën op plantenwortels de afweer van planten verhogen. Ik wil onderzoeken welk signaal er in de cellen van de wortel ontstaat wanneer bacteriën zich op de wortel huisvesten en hoe dit signaal wordt omgezet in verhoogde weerbaarheid in de bovengrondse delen van de plant. De onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden om planten op een natuurlijke manier weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen en zo bijdragen aan vermindering van het gebruik van pesticiden en het vergroten van oogstopbrengsten.

 

Hoe komt variatie in vroegrijpheid en knolvorm tot stand in aardappel?
Johan Willemsen, dr. ir. H.J. van Eck - WUR

The identification of natural variation related to organ development: Plant maturity and tuber shape
Biologen willen begrijpen hoe een plant zich ontwikkelt en vorm krijgt. Voor aardappel is er variatie in vroege of late aardappels, en lange of ronde knollen. Deze kenmerken (vroeg tot laat, c.q. rond-ovaallang) worden vaak toegeschreven aan het samenspel van vele genen op verschillende posities. Maar juist voor deze eigenschappen in aardappel komt variatie tot stand door een serie varianten van slechts één gen. Wanneer we beter in de aard van deze biologische variatie begrijpen kunnen aardappelveredelaars betere cultivars ontwikkelen.

Wie ben ik? De zoektocht naar vaatweefsel-identiteit
Margo Smit, prof. dr. D. Weijers - WUR

On the origin of vascular species
Vaatweefsels vormen de bloedvaten en botten van de plant, ze zijn verantwoordelijk voor alle transport van vloeistoffen en helpen de plant overeind te staan. De vorming van nieuwe vaatverbindingen is daarom belangrijk voor de groei en opbrengst van gewassen, maar het is onbekend hoe dit werkt. Dit project wil achterhalen hoe een cel weet dat hij vaatweefsel is. Door de vorming van vaatweefsel in het prille plantenembryo te bestuderen, wil ik sleutelfactoren vinden die cellen tot vaatweefsel kunnen omprogrammeren. Met deze kennis kunnen we straks bijvoorbeeld het succes van enten zowel voorspellen als sturen.

Bestuiving in gevaar?
Quint Rusman, dr. ir. E.H. Poelman - WUR

Dealing with herbivores at the expense of pollination: effects of herbivore-induced changes on flower traits
Plantenverdediging kan problemen veroorzaken voor de bestuiving. Wanneer een plant zijn verdediging activeert tegen insecten, veranderen ook zijn bloemeigenschappen. Hierdoor kunnen bloemen minder aantrekkelijk worden voor bloemeters, maar dit kan ook tussenbeide komen met de aantrekking van bestuivers. Bloemen kunnen aantrekkelijker voor bestuivers worden, wat de bestuiving juist versterkt. Dit project zal duidelijk maken welke bloemeigenschappen veranderen na aanval van verschillende typenplanteneters, evenals de precieze effecten op bestuivers, bloemeters en zaadproductie. Dit biedt mogelijkheden voor de landbouw om de bestuiving en zaadproductie te verhogen, en verbetert de biologische bestrijding van bloemeters.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen

Programma

Speerpunt

Thema: Agro, food en tuinbouw (2011-2014) Samenwerken in thema's (2011-2014) Tuinbouw en uitgangsmaterialen