NWO huisvest Europees samenwerkingsverband poolonderzoek

11 april 2014

Vanaf 1 januari 2015 wordt het nieuwe secretariaat van de European Polar Board gehuisvest bij NWO. Dat is deze week besloten tijdens de Arctic Science Summit Week in Helsinki. De EPB is een Europees samenwerkingsverband dat adviseert over goede samenhang en infrastructuur in het poolonderzoek. Nederland is door haar neutrale maar internationaal verbindende rol door de EPB gekozen als ideale vestigingsplaats.

Dirck Gerritszlaboratorium op AntarcticaDirck Gerritszlaboratorium op Antarctica

De European Polar Board adviseert over een samenhangend onderzoeksbeleid voor zowel de Zuidpool als de Noordpool. Het zorgt voor samenwerking en contact tussen wetenschapsfinanciers, nationale polaire instituten en onderzoeksorganisaties. Daarnaast brengt het EPB toekomstige speerpunten en knelpunten in infrastructuur, zoals laboratoria op de pool, in kaart.

 

Omdat Nederland geen territoriale claim heeft op de polen, vervult het internationaal een neutrale rol. Daarnaast zoekt Nederland in het poolonderzoek, met hulp van NWO, sterk de verbinding met andere landen om samen te werken in poolonderzoek. Het Nederlandse Dirck Gerritsz laboratorium op de Britse basis Rothera is daarvan een voorbeeld. Daarnaast deelt de EPB met NWO de focus op kwaliteit in het onderzoek. Ook de sterke positie die Nederland de afgelopen jaren heeft opgebouwd met steun van het Nederlands Polair Programma (NPP) heeft bijgedragen aan deze keuze. Het NPP wordt financieel mogelijk gemaakt door samenwerking van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en NWO.

 

Het secretariaat wordt gefinancierd met middelen uit het Nederlands Polair Programma, in het bijzonder vanuit de middelen die het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzet voor internationale activiteiten binnen het NPP.

De Arctic Science Summit Week vond plaats van 5 tot 9 april 2014 in Helsinki.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen

Programma

Nederlands polair programma

Speerpunt

Gebiedsspecifieke thema's