Feestelijke opening secretariaat European Polar Board

3 december 2014

In het bijzijn van vertegenwoordigers van ministeries en van onderzoekers is op donderdag 4 december 2014 het secretariaat geopend van de European Polar Board.

NWO-voorzitter Jos Engelen heette de nieuwe secretaris van het EPB, Renuka Badhe, van harte welkom. Aanwezig waren onder meer de leden van de European Polar Board, de Nederlandse Poolcommissie en van het Interdepartementale Polaire Overleg (I&M, EZ, OCW en BuZa). In april 2014 is tijdens de Arctic Science Summit in Helsinki besloten het secretariaat van het EPB bij NWO te vestigen.

In het polaire onderzoek is internationale samenwerking voor Nederland cruciaal. Zonder goede samenwerking is het voor Nederlandse onderzoekers bijna onmogelijk om veilig in het poolgebied te komen voor onderzoek. De EPB heeft sinds de oprichting in 1995 binnen de European Science Foundation een belangrijke rol gespeeld in de Europese samenwerking op het gebied van poolonderzoek.

Ten behoeve van het Nederlandse poolbeleid heeft NWO een visie opgesteld voor de jaren 2016-2010. De uitvoering van dit strategisch plan is afhankelijk van verdere financiële bijdragen vanuit de diverse, bij het poolonderzoek betrokken ministeries.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen

Programma

Nederlands polair programma

Speerpunt

Gebiedsspecifieke thema's