Call Nieuw Nederlands polair programma

23 april 2014

Op 1 mei 2014 wordt de nieuwe call voor het NWO-programma Nieuw Nederlands polair programma (NNPP) opengesteld.

Het Nieuw Nederlands Polair Programma heeft als doelstelling het stimuleren van kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek op en naar de poolgebieden.

De eerstvolgende financieringsronde van het NNPP zal openstaan voor onderzoeksvoorstellen die beleidsrelevant zijn voor het Nederlandse poolbeleid. Dit houdt in dat het gekozen onderzoeksonderwerp past binnen de beleidsuitgangspunten zoals die geformuleerd staan in het beleidskader "Nederland en de Poolgebieden 2011-2015". Deze ronde is vergelijkbaar met de beleidgestuurde ronde uit 2012.

De ronde richt zich op beide poolgebieden en gaat op 1 mei 2014 open. De deadline voor indienen is 8 juli 2014. De beslissing over honoreringen zal in januari 2015 worden genomen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen

Programma

Nederlands polair programma

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)