Call Enabling Technologies geopend

2 december 2014

NWO Aard- en Levenswetenschappen organiseert samen met ZonMw een call die het gebruik van andermans technologie moet vergemakkelijken. Deze call binnen het programma Enabling Technologies valt binnen 3 topsectoren: Life Sciences and Health, Agri & Food, en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Het kan voorkomen dat in het eigen laboratorium bepaalde technieken niet beschikbaar zijn, die echter wel nodig zijn voor het slagen of verbeteren van een onderzoeksproject. Dan zou je die techniek in een ander laboratorium die daar wel over beschikt kunnen ‘inkopen’. Daarop richt zich deze call middels het ‘hotel concept’: De aanvrager is de gast, het faciliterende laboratorium de gastheer.

Een voorwaarde is dat het bestaande onderzoeksproject, waar deze financiering ‘bovenop’ komt, een PPS constructie heeft. Voor deze tweede call binnen het programma is een budget beschikbaar van 750.000 euro. De maximale financiering per project bedraagt 30.000 euro. Meer informatie over het programma vindt u op de site van ZonMw, waar u ook terecht kunt voor het indienen van een voorstel (deadline: 15 januari 2015).


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen ZonMw (gebied)

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Leven in gezondheid (2011-2014) Thema: Agro, food en tuinbouw (2011-2014) Tuinbouw en uitgangsmaterialen Agri & Food Life Sciences & Health