Afsluitende publicatie programma Ecologie Rond Genetisch Gemodificeerde Organismen ERGO

29 januari 2014

Van het onderzoeksprogramma Ecologie Rond Genetisch gemodificeerde Organismen is een eindverslag verschenen. NWO voerde het ERGO-programma uit in opdracht van een aantal ministeries. Doel van dit programma was het in kaart brengen van mogelijke ecologische effecten van GM-gewassen op bodems, voedselketens en omliggende ecosystemen.

'ERGO heeft geen kant en klaar recept opgeleverd, maar wel de basis voor een goede dialoog gelegd. Daarmee vervult de wetenschap de belangrijke rol als honest broker die de discussie verbetert en daarmee uiteindelijk het beleid veel aan kwaliteit doet winnen.' Aldus biotechnoloog prof.dr. Rudy Rabbinge, die in 2005 als voorzitter van het NWO Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen nauw betrokken was bij de opzet van het ERGO programma.

NWO kreeg in 2005 de opdracht van een aantal ministeries om een onderzoeksprogramma op te zetten en uit te voeren over dit beladen onderwerp. In de jaren daarvoor was genetische modificatie beland op de politieke agenda. Ook was er een concrete informatiebehoefte ontstaan bij ministeries.

Het was toen te voorzien dat beleidsmakers nieuwe generaties gemodificeerde gewassen moesten gaan reguleren. Nieuwe kennis was daarbij meer dan welkom, bijvoorbeeld over bodemecosystemen, de verspreiding van nieuwe erfelijke kenmerken tot buiten de akkers, en de effecten verderop in de voedselketen.

Voor NWO was ERGO een bijzonder programma. Reeds lang voor het huidige topsectorenbeleid bracht ERGO onderzoekers, bedrijfsleven en overheid bij elkaar, met fundamenteel onderzoek èn een focus op toepasbaarheid.

De publicatie, die u hieronder kunt downloaden, bevat een aantal interviews met ERGO-onderzoekers en andere betrokkenen uit bedrijfsleven en politiek. Zij blikken op kritische wijze terug op de resultaten van het onderzoeksprogramma. De vraag wat de normale variabiliteit in een ecosysteem is, staat centraal.

Gedrukte exemplaren kunt u gratis opvragen (zolang de voorraad strekt) door te mailen naar alw@nwo.nl onder vermelding van uw adresgegevens en het aantal exemplaren.

 


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen

Programma

Ecologie rond genetisch gemodificeerde organismen ERGO

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)