70 miljoen euro voor grensverleggende wetenschap

NWO kent Vidi’s toe aan 88 toponderzoekers

19 mei 2014

88 wetenschappers ontvangen elk maximaal 800.000 euro om een vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep te bouwen. Zij ontvangen een Vidi uit de Vernieuwingsimpuls van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), bestaande uit Veni, Vidi en Vici.

70 miljoen euro voor grensverleggende wetenschap

De onderzoekers zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. De onderwerpen waar de Vidi-laureaten onderzoek naar gaan doen lopen uiteen van lawines in de diepzee, behandeling van hartritmestoornissen door licht tot afwegingen tussen EU-doelstellingen en nationaal beleid door rechters.

In de alfabetische lijst vindt u alle Vidi-onderzoekers en korte samenvattingen van de onderzoeksprojecten.

Vidi

Vidi is gericht op excellente onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met een Vidi kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen.

NWO selecteert de Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Veel goede wetenschappers

540 onderzoekers dienden bij NWO een Vidi-aanvraag in. NWO heeft aan 88 onderzoekers (waarvan 30 vrouw) een Vidi toegekend. Deze Vidi-toekenningen betreffen de ronde uit 2013. Het steunen van getalenteerde onderzoekers in hun wetenschappelijke carrière is een essentiële voorwaarde voor wetenschappelijke vernieuwing. NWO blijft daarom inzetten op het stimuleren van wetenschappelijk talent.

Vernieuwingsimpuls

Vidi is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee financieringsvormen zijn Veni (voor pas gepromoveerden) en Vici (voor zeer ervaren onderzoekers). Doel van de Vernieuwingsimpuls is innovatie in wetenschappelijk onderzoek stimuleren. De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van 625 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: