38 miljoen euro voor 152 talentvolle Veni-onderzoekers

29 juli 2014

152 veelbelovende onderzoekers kunnen de komende jaren hun onderzoeksplan realiseren dankzij een Veni van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Een Veni-financiering bedraagt maximaal 250.000 euro en is één van de persoonsgebonden financieringsvormen van NWO om wetenschappelijk talent te bevorderen., beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De wetenschappers doen onderzoek naar een breed scala aan onderwerpen, van het effect van activiteit van een zenuw op piekeren, tot de ontwikkeling van het heelal en de genetische code van gifslangen.

38 miljoen euro voor 152 talentvolle Veni-onderzoekers

Veni-onderzoekers zijn maximaal drie jaar geleden gepromoveerd. Ze zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Op deze manier stimuleren NWO en het ministerie van OCW nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. Veni biedt onderzoekers een belangrijke stap in hun wetenschappelijke carrière. Zij gebruiken de Veni-toekenning hoofdzakelijk als salaris tijdens de onderzoeksperiode van drie jaar en schaffen specifieke apparatuur aan als dat nodig is. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 'Met deze beurs kunnen jonge, veelbelovende onderzoekers een vliegende start maken met hun wetenschappelijke carrière. Het is van groot belang dat zij zich de komende jaren volledig kunnen richten op hun onderzoek.' Veni maakt onderdeel uit van NWO's Vernieuwingsimpuls; Veni, Vidi en Vici, gericht op de verschillende carrièrefasen van wetenschappers.

Vrij onderzoek met impact op samenleving

De Veni's van 2014 vertegenwoordigen veel verschillende wetenschappelijke disciplines. Een groot deel van de onderzoeken sluit direct aan bij actuele maatschappelijke vraagstukken. Zo onderzoeken Veni's hoe digitale handtekeningen minder makkelijk vervalst kunnen worden, de rol van kleine trillinkjes bij epilepsieaanvallen, oorzaken van sociale isolatie, het belang van ritme bij taalontwikkeling en evolutie van antibioticaresistentie.

In de alfabetische lijst vindt u alle 152 Veni-onderzoekers en korte samenvattingen van de onderzoeksprojecten.

Veel Veni-aanvragen

1086 onderzoekers dienden een aanvraag in, waarvan uiteindelijk 152 een Veni ontvangen. Dat komt neer op een toekenningspercentage van 14%. Van de 1086 aanvragen werden 594 (54,7%) voorstellen door mannen en 492 (45,3%) door vrouwen ingediend.

NWO is voorstander van meer vrouwen in de wetenschap. Dit jaar zijn er 65 vrouwelijke Veni’s en de honoreringskans voor vrouwen is daarmee 13,2%, tegenover 14,6% voor mannen. Het verschil in honoreringskans tussen vrouwen en mannen is ten opzichte van vorig jaar wat kleiner geworden.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van 625 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

Dit is een gezamenlijk persbericht van NWO en OCW.

Meer informatie


Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: