Winnaars Big Data wedstrijd Enlighten Your Research bekend

Impuls voor snellere medische diagnostiek, onderzoek naar navigerende dieren en analyse van nieuwsberichten

7 november 2013

Drie onderzoeksprojecten ontvangen vandaag van NWO, SURF en het Netherlands eScience Center 20.000 euro en twee jaar lang toegang tot big data-faciliteiten. De winnaars van de wedstrijd Enlighten Your Research zijn biomedisch ingenieur Mitra Almasian, bioloog Stephen Helms en taalkundige Piek Vossen. De winnaars ontvangen hun prijs tijdens het Nationaal eScience Symposium 2013 in Amsterdam. De winnende voorstellen laten zien hoe het onderzoek in Nederland versterkt kan worden door gebruik te maken van grootschalige ICT-faciliteiten.

Promovendus Mitra Almasian van het AMC Amsterdam wil met haar project 'A lightpath for Optical Coherence Tomography imaging' non-invasieve wetenschappelijke analyses beschikbaar maken voor onderzoekers en medici als onderdeel van medische diagnostiek. Met het project 'Using big data solutions to understand worm behavior' gaat postdoc Stephen Helms van het FOM-instituut AMOLF gedrag van wormen onderzoeken om tot een beter begrip te komen van de manier waarop dieren navigeren. Prof. Piek Vossen, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en in 2013 winnaar van de NWO-Spinozapremie, gaat met 'Recording history in large news streams' big data inzetten bij de analyse van grote hoeveelheden nieuwsberichten.

Big Data Challenge

In deze vierde editie van Enlighten Your Research stond het gebruik van grote hoeveelheden complexe data (big data) in onderzoek centraal. Onderzoekers uit alle wetenschapsgebieden waren uitgenodigd deel te nemen. De jury bestond uit afgevaardigden van de deelnemende organisaties. Juryvoorzitter Erwin Bleumink, directeur van SURFnet: 'Datagedreven onderzoek wordt steeds belangrijker in steeds meer onderzoeksdomeinen. Dit stelt grote eisen aan de kwaliteit van de ICT-infrastructuur en de integratie hiervan. De winnende projecten zijn mooie voorbeelden om ook andere wetenschappers te inspireren big data te gebruiken in hun onderzoek.'

 

Prijzen

De winnaars kunnen gedurende twee jaar gebruik maken van de benodigde infrastructuur van SURFsara in de vorm van dataopslag, rekentijd en visualisatie, geavanceerde netwerkverbindingen van SURFnet en krijgen advies van het Netherlands eScience Center bij het vertalen van datagedreven onderzoekvragen naar effectieve (software)oplossingen. Daarnaast ontvangen zij een geldprijs van 20.000 euro.

De wedstrijd is mogelijk gemaakt door de samenwerkende partijen SURF, SURFnet, SURFsara, het Netherlands eScience Center en NWO. Door deze samenwerking kunnen onderzoekers profiteren van een eenvoudige en naadloze koppeling tussen verschillende soorten e-infrastructurele ICT-diensten.

Bekijk de winnende voorstellen en het oordeel van de jury.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van ruim 625 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan 5000 wetenschappers onderzoek doen.

Over SURF

SURF is een krachtig samenwerkingsverband van het hoger onderwijs en onderzoek waarin de Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen gezamenlijk investeren in ICT-innovatie. SURF brengt ICT-professionals samen binnen netwerken en samenwerkingsprojecten voor kennisdeling rond ICT-innovatie. Door innovaties tegen aantrekkelijke voorwaarden beschikbaar te maken en verbinding tussen technologie en mensen mogelijk te maken, zorgt SURF dat de mogelijkheden die ICT biedt optimaal kunnen worden benut. SURF bestaat uit een aantal werkmaatschappijen met een eigen aandachtsterrein: SURFnet, SURFmarket, SURFsara en SURFshare. Meer informatie over SURF.

Over het Netherlands eScience Center

Het Netherlands eScience Center (NLeSC) is een samenwerking tussen SURF en NWO. Het NLeSC ondersteunt en versterkt multidisciplinair en data-intensief wetenschappelijk onderzoek waarin effectief en innovatief ICT wordt gebruikt. Om dit bereiken werkt het NLeSC als een netwerkorganisatie. Het helpt zo om grootschalige data-analyse over de grenzen van wetenschapsgebieden heen mogelijk te maken.

 

Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: