Vragen en antwoorden over het EW-beleid 2013-2015

4 januari 2013

Exacte wetenschappers krijgen met ingang van 2013 te maken met nieuwe vormen van financiering bij NWO. Vanaf dit jaar hanteert het gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen een nieuw beleid. Daarmee wil het een optimale balans garanderen tussen vrij onderzoek enerzijds en topsectoren- en thematisch onderzoek anderzijds. Ondersteuning van excellente wetenschappers in de astronomie, informatica en wiskunde blijft de leidraad.

U vindt hier nadere informatie aan de hand van enkele vragen en antwoorden:

Gaat de Vrije competitie verdwijnen?
Met ingang van 2013 wordt de Vrije competitie zoals we die lange tijd kenden, niet meer georganiseerd door EW. Daarvoor komen andere subsidies voor vrij onderzoek in de plaats, waarmee het gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen verwacht een effectiever instrument te hebben.

Komt er in 2013 nog een laatste subsidieronde voor de Vrije competitie?
Nee, er komt geen laatste subsidieronde voor de Vrije competitie bij NWO Exacte Wetenschappen. Er zijn voldoende alternatieven, zo meent het gebiedsbestuur.

Wat doet NWO-EW vanaf 2013 voor vrij onderzoek?
EW heeft minimaal M€ 12,7 beschikbaar voor vrij onderzoek. Dat wordt ingezet in de volgende instrumenten:

 • de Vernieuwingsimpuls:
  - meer informatie over de Veni-subsidie
  - meer informatie over de Vidi-subsidie
  - meer informatie over de Vici-subsidie
 • TOP-subsidies voor innovatieve onderzoekslijnen door individuen en groepen met bewezen track record én voor individuele, jonge onderzoeker. - binnenkort verschijnt meer informatie over deze financieringsvorm 
 • nieuwe (interdisciplinaire) programma's voor onderzoek buiten de topsectoren.
  - hiervoor wordt een 'Call for Ideas' uitgeschreven. Binnenkort volgt meer informatie

Welke subsidies heeft EW nu voor mij?

Exacte wetenschappers kunnen vanaf 2013 gebruikmaken van de volgende subsidievormen:
Persoonsgericht

 • De reeds bestaande Vernieuwingsimpuls:
  - Veni
  - Vidi
  - Vici
 • TOP-subsidies:
  - voor innovatieve onderzoekslijnen door individuen en groepen met bewezen track record
  - voor individuele, jonge onderzoekers

Samenwerkingsprogramma's

 • Programma’s gericht op de topsectoren, met participatie van de industrie
 • Onderzoek buiten de topsectoren:
  - bestaande (interdisciplinaire) samenwerkingsprogramma’s
  - nieuwe (interdisciplinaire) samenwerkingsprogramma’s

Wat als mijn onderzoek niet bij de topsectoren aansluit?
EW biedt nog steeds mogelijkheden voor vrij onderzoek. Dat kan een van de persoonsgerichte financieringsvormen zijn, maar ook mogelijkheden binnen een nieuw (interdisciplinair) samenwerkingsprogramma.

Wat wil het gebiedsbestuur bereiken met deze beleidswijziging?
Het GB EW heeft de volgende doelen op het oog met zijn herziene beleid:

 • meer kansen creëren voor onderzoekstalent
 • voldoende ruimte houden voor (financiering van) onderzoek buiten de topsectoren 
 • optimaal bijdragen aan de topsectoren die een connectie hebben met de EW-disciplines 
 • kansen van Europa optimaal benutten d.m.v. aansluiting bij Horizon2020

Wat als ik nog andere vragen heb?
Uw vragen over het nieuwe EW-beleid kunt u stellen aan Christiane Klöditz, tel. 070 344 05 61, e-mail c.kloditz@nwo.nl.  

Bron: NWO