Vici voor vijf exacte wetenschappers

5 februari 2013

Op 23 januari heeft het Algemeen Bestuur van NWO besloten over de toekenningen in de Vici-ronde 2012. Vanaf deze ronde worden aanvragen niet meer in aparte NWO-gebieden beoordeeld maar wordt een wetenschapsbrede beoordelingsprocedure gehanteerd. Van de in totaal 218 vooraanmeldingen die werden ingediend zijn er 32 gehonoreerd.

Hieronder een overzicht van de vijf toegekende Vici’s voor de exacte wetenschappers (alfabetisch op hoofdaanvrager):

Longscreening: meer waar voor minder geld
Prof. dr. B. (Bram) van Ginneken, UMC St. Radboud - Radiologie
Longkanker, de meest dodelijke kanker, kan in een vroeg stadium worden opgespoord met een CT-scan. In dit project wordt computersoftware ontwikkeld om de scans automatisch te analyseren zodat de screening goedkoper en beter kan.

Vergelijkingen en ruimten van oppervlakken
Prof. dr. S.V. (Sergey) Shadrin, UvA - Wiskunde
Het blijkt dat de universele eigenschappen van de oplossingen van een grote klasse van differentiaalvergelijkingen weerspiegelen in de meetkunde van de ruimten van oppervlakken. De onderzoekers gaan de oorsprong van deze correspondentie vinden en in een maximale mogelijke generaliteit bewijzen.

Computers die in eigen woorden vertalen
Dr. K. (Khalil) Sima'an, UvA - ILLC
Wanneer een menselijke vertaler een volkomen nieuwe tekst gaat vertalen overweegt hij vaak eerst de tekst in eigen woorden te herformuleren. De huidige vertaalmachines leveren matige kwaliteit vertalingen omdat zij niet in staat zijn de tekst te begrijpen en vervolgens in eigen woorden te vertalen. De onderzoekers gaan een nieuw vertaalmachine ontwikkelen die in staat is om teksten te vertalen gebruikmakend van eigen woorden.
(Vici-toekenning van het gebied Geesteswetenschappen)

Patronen in verplaatsingen
Prof. dr. B. (Bettina) Speckmann , Technische Universiteit Eindhoven – Informatica
Alles om ons heen is in beweging en ondergaat verandering: mensen, orkanen, rivieren en gletsjers. Moderne sensoren registreren dit allemaal en genereren bergen data. In het onderzoek worden efficiënte meetkundige algoritmen ontwikkeld om patronen in deze data te vinden.

Automatische gezondheidszorg voor programmeertalen
Dr. E. (Eelco) Visser, Technische Universiteit Delft - Software Engineering
Softwaresystemen zijn de motor van onze moderne informatie maatschappij. Domein-specifieke programmeertalen kunnen de constructie van software systemen versnellen en het aantal fouten verminderen, mits ze voldoen aan veiligheidseisen. Dit onderzoek ontwikkelt technieken voor de automatische verificatie van de betrouwbaarheid van programmeertalen.

Hier vindt u een alfabetische lijst met alle gehonoreerden en een korte beschrijving van hun onderzoeksprojecten.

Bron: NWO