TOP-subsidies Exacte Wetenschappen open voor indiening

25 januari 2013

EW-onderzoekers kunnen met ingang van 25 januari voorstellen indienen voor de nieuwe TOP-subsidies van NWO Exacte Wetenschappen. Dit is een van de financieringsvormen bij EW die nieuwe kansen voor vrij onderzoek bieden. De TOP-subsidie kent een compartiment voor senior onderzoekers (totaal circa M€ 4) en een compartiment voor junior onderzoekers (totaal circa M€ 2).

Senior onderzoekers met een bewezen track record kunnen tot 21 maart hun vooraanmeldingen indienen en vervolgens tot 27 augustus hun uitgewerkte onderzoeksvoorstellen. Junior onderzoekers die twee tot tien jaar geleden zijn gepromoveerd en binnen deze groep tot de top van hun vakgebied behoren, kunnen tot 21 maart direct volledige voorstellen indienen.

Vernieuwend, grensverleggend en risicovol
De TOP-subsidie van EW is voor vernieuwend, grensverleggend en risicovol onderzoek dat niet aan een specifiek onderwerp is gebonden. Met deze financieringsvorm kan een junior onderzoeker een promovendus of postdoc aanstellen, en kunnen senior onderzoekers meerdere onderzoeksposities creëren. Aanvragen dienen aantoonbaar belangrijk te zijn voor astronomie, informatica en/of wiskunde.

Nieuwe kansen voor vrij onderzoek
Op 25 januari opent ook een oproep om onderwerpen voor nieuwe onderzoeksprogramma’s aan te dragen bij EW. Samen met TOP vervangt dit de eerdere instrumenten voor vrij onderzoek bij EW, zoals de Vrije competitie, waarbij de middelen voor vrij onderzoek wel op peil worden gehouden. Hiermee is invulling gegeven aan twee nieuwe financieringsvormen waarmee het gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen nieuwe kansen voor vrij onderzoek heeft gecreëerd voor de periode 2013-2015.

Bron: NWO