Toekenningen Vrije competitie geesteswetenschappen

10 januari 2013

NWO-Geesteswetenschappen heeft aan zes onderzoekers subsidie toegekend vanuit de Vrije competitie geesteswetenschappen. Via dit subsidie-instrument is financiering beschikbaar voor de beste geesteswetenschappelijke onderzoeksvoorstellen, zonder thematische randvoorwaarden. Een programma dient uit minimaal twee deelprojecten te bestaan met daartussen een duidelijke onderlinge samenhang. De samenhang tussen de projecten moet een aantoonbare meerwaarde hebben voor het eindresultaat van het onderzoeksprogramma.

Hieronder vindt u een overzicht van toegekende subsidies (in alfabetische volgorde):

Maps and grammar   
Prof.dr. L.C.J. (Sjef) Barbiers (Meertens en UU)  
Het onderzoeksprogramma beoogt met gebruikmaking van nieuwe geografische database-technieken te laten zien hoe de geografische spreiding van taalverschijnselen meer inzicht kan geven in hoe grammatica functioneert in de menselijke cognitie.

Does syntactic variation reflect language change? Tracing syntactic diversity in biblical Hebrew texts.
Mw. dr. J.W. (Janet) Dyk (VU)
Taal verandert voortdurend, maar wat is daarvan te zien in een verzameling uiteenlopende teksten uit een ver verleden? Dit onderzoek betreft een computationele corpusanalyse van de syntactische variatie in de Hebreeuwse Bijbel in relatie tot vragen rondom afkomst en datering van de teksten.

Island networks: Modelling inter-community social relationships in the Lesser Antilles across the historical divide (AD 1000-1800).
Mw. prof.dr. C.L. (Corinne) Hofman (UL)
Netwerken over zee. De Europese kolonisatie van de Kleine Antillen had ingrijpende gevolgen voor de mobiliteit van de oorspronkelijke Indiaanse bevolking en de uitwisseling van goederen, ideeën en dieren. Archeologen gebruiken geochemische en netwerk-analyse om de veranderende sociale netwerken in kaart te brengen.

Mysteries of living corpuscles: The humanist revival of presocratic philosophy and atomism in philosophy, science and medicine.
Prof.dr. C.H. ( Christoph) Lüthy (RU)
Toen het antieke atomisme in de Renaissance opnieuw tot bloei kwam, gebeurde dit niet om scheikundige of natuurkundige, maar om biologische redenen: levende atomen moesten organische verschijnselen zoals de groei van planten, de voortplanting van dieren of infectueuze besmetting verklaren. Dit project onderzoekt de ontwikkeling van deze belangrijke stap in de Wetenschappelijke Revolutie.

Charlemagne’s backyard. Rural society in the Netherlands in the Carolingian age. An archaeological perspective.
Prof.dr. F.C.W.J. (Frans) Theuws (UL)
Economie in de ‘achtertuin’ van Karel de Grote. Hoe herstelt Europa zich na het ineenstorten van het Romeinse Rijk? Er wordt een centrale rol toebedacht aan de groei van de agrarische productie. In dit onderzoek wordt voor de eerste maal in een groot gebied (Nederland) de ontwikkeling van het platteland archeologisch onderzocht.

Think classified – Structuring the world of ideas around 1800.          
Prof.dr. P.G. (Paul) Ziche (UU)
Grote labels voor grote ideeën. De beeldvorming van wijsbegeerte wetenschappen is sterk bepaald door globale concepten zoals “empirisme” of “realisme”. Wij onderzoeken het ontstaan van deze concepten rond 1800: welke modellen van ervaring en realiteit spelen hierin een rol, en hoe vormen deze de moderne wetenschapsopvatting? 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Vrije competitie

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)