Financieringsbeleid NWO Exacte Wetenschappen per 2013

4 januari 2013

Exacte wetenschappers krijgen bij NWO te maken met nieuwe vormen van financiering. Met ingang van 2013 herziet het gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen zijn beleid. Ondersteuning van excellente wetenschappers in de astronomie, informatica en wiskunde blijft daarbij de leidraad.

Het GB EW heeft gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor financiering aan excellente exacte wetenschappers. Het wil daarmee een optimale balans garanderen tussen vrij onderzoek enerzijds en topsectoren- en thematisch onderzoek anderzijds ("tweesporenbeleid").

Financieringsvormen in tweesporenbeleid 2013–2015
Exacte wetenschappers kunnen vanaf 2013 gebruikmaken van de volgende financieringsvormen. Per nieuwe financieringsvorm komt binnenkort uitgebreidere informatie beschikbaar.

 • Persoonsgericht:
  - De reeds bestaande Vernieuwingsimpuls met Veni, Vidi en Vici
  - TOP-subsidies voor innovatieve onderzoekslijnen door individuen en groepen met bewezen track record én voor individuele, jonge onderzoekers
 • Samenwerkingsprogramma’s:
  - Programma’s gericht op de topsectoren, met participatie van de industrie
  - Onderzoek buiten de topsectoren: bestaande en nieuwe (interdisciplinaire) samenwerkingsprogramma’s
  De TOP-subsidies en de nieuwe programma’s buiten de topsectoren vervangen de bestaande instrumenten voor vrij onderzoek bij EW, zoals de Vrije competitie, waarbij de middelen voor vrij onderzoek wel op peil worden gehouden. Dit beleid creëert dus nieuwe kansen voor vrij onderzoek, terwijl het gebied Exacte Wetenschappen ook optimaal bijdraagt aan het topsectorenbeleid. Bovendien ontstaat voor onderzoekers meer flexibiliteit en ruimte voor initiatief.

Aanleidingen
De nieuwe beleidskoers is ingegeven door een aantal factoren. Zo wil het gebiedsbestuur NWO-Exacte Wetenschappen (GB EW) iets doen tegen de lage honoreringspercentages in de EW-competities: deze komen bovengemiddeld vaak fors lager uit dan 20%, wat leidt tot frustratie onder aanvragers én beoordelaars. Daarnaast zal EW een deel van zijn middelen inzetten voor wetenschappelijk onderzoek gericht op de topsectoren. Ten slotte heeft NWO te maken met bezuinigingen. Tegelijkertijd ziet het GB EW kansen in Horizon2020, het nieuwe EU-kaderprogramma (2014-2020) waarin onder meer het budget van de European Research Council voor toptalent fors hoger wordt.

Totstandkoming
Het GB EW heeft in 2012 een halfjaar de tijd genomen om de details en consequenties te overdenken. Daarbij heeft het ook advies ingewonnen bij zijn drie adviesorganen Nationaal Comité voor Astronomie, Platform Wiskunde Nederland (commissie onderzoek) en ICT-onderzoek Platform Nederland. Ook won het GB EW advies in bij de bij EW betrokken NWO-instituten ASTRON, SRON en CWI.

Meer informatie
Onderzoekers en anderen die vragen hebben over de nieuwe beleidskoers, vinden mogelijk een antwoord op deze FAQ-pagina. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Christiane Klöditz, tel. 070 344 05 61, e-mail c.kloditz@nwo.nl.

..............................
Meer informatie voor de pers:
-    Annemarijke Jolmers, voorlichter NWO Exacte Wetenschappen
-    t: 070 344 06 14
-    e: a.jolmers@nwo.nl

Bron: NWO