Staatssecretaris Dekker: snelle overstap naar Open Access

25 november 2013

‘Mijn uitgangspunt is dat resultaten van publiek en publiek/privaat gefinancierd onderzoek altijd vrij beschikbaar moeten zijn. Omdat het om publiek geld gaat, en er voor de uitrol van Open Access technisch in principe geen belemmeringen zijn, acht ik het van belang dat dit binnen afzienbare tijd gebeurt’, aldus staatssecretaris Dekker van OCW.

Dit schrijft hij op 15 november 2013 in een brief aan de Tweede Kamer. Indien nodig zal hij de verplichting om Open Access te publiceren in 2016 opnemen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 

NWO is onderschrijft de plannen van de staatssecretaris. Jos Engelen, voorzitter NWO, reageert: ‘Hier dringen wij al jaren op aan en omdat het nog niet echt snel gaat, is nieuw beleid welkom. Inclusief wetgeving, als dat nodig blijkt’ (Volkskrant 15 november 2013).

De staatssecretaris wil open access versneld reguleren onder meer omdat uit de verschillende open access-mogelijkheden die de afgelopen tien jaar zijn ontwikkeld een onoverzichtelijke situatie is ontstaan voor auteurs, lezers en uitgevers. ‘De overheid moet richting geven, zodat partijen weten waar ze aan toe zijn en onderling afspraken kunnen maken’. De voorkeur van de staatssecretaris gaat daarbij uit naar open access-publiceren via tijdschriften die wetenschappelijk publicaties online gratis beschikbaar maken, de Golden Road.

Vooral de versnelling van de transitie naar Open Access is voor de staatssecretaris belangrijk. Ook NWO-voorzitter Jos Engelen heeft zich onlangs in vergelijkbare bewoordingen uitgelaten. Hij sprak over het geduld, met uitgevers, dat ‘natuurlijk een keer op raakt’. Engelen wees er op dat er beweging is bij onder meer Springer en Elsevier die meewerken aan het opzetten van nieuwe open accesstijdschriften en bereid zijn korte embargo-periodes toe te staan, zodat non-open access-artikelen in repositories kunnen worden geplaatst. ‘NWO wil met universiteiten en hun datanetwerk SURF in overleg treden over meer en betere databanken voor publicaties’, zegt Engelen in de Volkskrant.

 


Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: